Hybridirakentaminen ja energiakulujen hallinta

Rakentamisessa ja energiatehokkuudessa nousee säännöllisesti uusia teemoja esille. Yksi nouseva trendi on hybridirakentaminen. Tässä blogissa käsittelemme, mitä hybridirakentaminen oikein on ja miten hybridirakentaminen sekä energiatehokkuus liittyvät toisiinsa.

Mitä hybridirakentaminen on?

Hybridirakennuksella tarkoitetaan kiinteistöä, jolla on useita erilaisia käyttötarkoituksia. Kiinteistössä voi olla esimerkiksi sekä liikekiinteistöjä että asuinhuoneistoja. Kyseessä voi olla julkinen rakennus, jossa toimii saman katon alla vaikkapa päiväkoti, koulu ja kirjasto. Hybridirakennusten kysyntä on kasvussa ja sitä ruokkivat kaupunkiasuntojen suosion lisääntyminen ja kiinteistöjen monikäyttöisyydellä saavutettavat säästöt käyttökuluissa. Yhdistämällä kaupalliset palvelut ja asuminen kalliit keskustatontit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Hybridirakentamisella säästöjä energiakuluihin

Energiansäästö on yksi hybridirakentamisen eduista. Yhdistämällä useita toimintoja samaan kiinteistöön kasvatetaan rakennuksen käyttöastetta ja voidaan vähentää energian ominaiskulutusta. Esimerkiksi keskitetyillä keittiöillä ja ruokaloilla voidaan vähentää ruoanvalmistuksen kulutusta kouluissa, päiväkodeissa ja palvelutaloissa.
Tilojen suurempi käyttöaste tarkoittaa myös tasaisempaa energiankulutuskuormaa, mikä parantaa esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia. Samalla kun energiankulutusta tehostetaan pienenevät luonnollisesti myös kiinteistöjen ja niihin sijoitettujen toimintojen päästöt. Energiakustannusten lisäksi säästöjä kertyy myös kiinteistön huollossa, siivouksessa ja kiinteistöverossa.
Hybridirakennushankkeissa on hyvä muistaa, että rakentajalta ja kiinteistönhuollolta edellytetään monipuolista osaamista, jotta kiinteistön ominaisuudet mukautuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin ja olosuhteet pysyvät tarkoituksenmukaisina myös käytön aikana.

Autamme mielellämme sinua energiatehokkuuden saavuttamisessa ja energiakulujen säästössä. Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme.