Huoltoyhtiön kolme syytä panostaa energiatehokkuuteen

Huoltoyhtiöiden rooli asiakkaiden energianhallinnassa on joskus arvaamattoman suuri. Panostaminen henkilökunnan osaamiseen ja yhteistyöhön energia-ammattilaisten kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia, ennen kaikkea yhteistä asiakasyritystä. Katso johtaja Jukka Akselinin vinkit hyvään yhteistyöhön.

1. Hyvä energiaosaaminen ohjaa oikeisiin ratkaisuihin

”Huoltohenkilöstö työskentelee yleensä tiiviisti kentällä akuuttien tilanteiden parissa. Meidän tehtävämme on kouluttaa henkilökuntaa ja varmistaa, että heidän energiaosaamisensa on parhaalla mahdollisella tasolla. On tärkeää, että huoltomiehet ymmärtävät näennäisesti pientenkin tekemiensä muutosten tai säätöjen käytännön vaikutukset asiakkaan energiakulutukseen ja viime kädessä laskuun. Esimerkiksi yksittäisen henkilön toive sisälämpötilan nostamisesta voi vaikuttaa koko kiinteistön lämpötilaan ja nostaa lämmityskuluja huomattavasti. Kokonaisuuden hahmottaminen on lisäarvo, minkä pystymme huoltoliikkeelle antamaan.”

2. Energiaraportointi konkretisoi tulokset

”Tuntitasoinen ja tarkka energiaraportointipalvelu, kuten Enegian EnerKey, on erinomainen keino seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Vaikutukset nähdään nopeasti ja selkeästi. Hälytyspalvelu puolestaan tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat välittömästi ja ilmoittaa niistä huoltohenkilökunnalle. EnerKeystä saa ulos juuri itselle oleellisen koosteen, mikä tekee siitä erityisen mukavan käyttää.”

3. Kokonaisuus haltuun kiinteistöautomaation etähallinnalla

”Kiinteistöautomaation etähallinta lisää huoltohenkilökunnan mahdollisuuksia optimoida asiakkaan energiankäyttöä. Pystymme antamaan huoltoyhtiölle ohjeita, miten eri laitteita kannattaa säätää, jotta säästetään energiaa mahdollisimman paljon – olosuhteista tinkimättä. Energianhallinnan optimointi ei ole ihan niin yksinkertaista kuin helposti kuvitellaan: laitteet ovat tänä päivänä monimutkaisia, ja kokonaisuuden hallinta vaatii hyvää osaamista ja ymmärrystä. Usein vaatii todella tarkkaa hienosäätöä, että asiakkaan kulutus saadaan säädettyä juuri tarpeenmukaiseksi ja säästöjä alkaa syntyä. Meillä tämä resurssi ja osaaminen on kunnossa.”