EnerKey sai uuden ulkoasun

Uuden ulkoasun myötä EnerKey-portaali on huomattavasti modernimpi, raikkaampi ja helppokäyttöisempi kuin ennen. Huomattavin muutos visuaalisuuden osalta on värimaailman vaihtuminen täysin sinisestä kohti EnerKeyn violetimpaa ja raikkaampaa yleisilmettä.

Värejä on käytetty entistä huomattavasti tehokkaammin korostamaan tärkeitä elementtejä ja toimintoja portaalissa, jolloin päätoiminnot on helpompi erottaa muusta sisällöstä värihierarkian ansiosta.

Energialajikohtaiset sisällöt erottuvat uudistuksen myötä toisistaan entistä paremmin ja samanlaisia toimintoja on ennestään yhdenmukaistettu paremman käyttökokemuksen ja helpomman käytön edistämiseksi.

Myös EnerKey -logo on uudistettu helpommin tunnistettavaksi, Enegian brändiä ja verkkosivuja vastaavaksi. Lisäksi luettavuutta ja esitetyn tiedon nopeampaa hahmoittamista on paranneltu. Ulkoasupäivitys sisältää myös lukuisia käytettävyysparannuksia mm. profiilin vaihtamiseen ja päänavigaation toimintaan liittyen sekä mahdollistaa uutena toimintona kirjainmerkkien jakamisen muille EnerKey-käyttäjille.