Energiatehokkuus yhdistyy arjen työhön Wihurilla

Monialayhtiö Wihuri haluaa edistää energiatehokkuuttaan. Tavoitteisiin pääsyä vauhdittaa Enegian asiantuntija-avun linkittäminen oman henkilöstön ja huoltoyritysten arjen energia-ajatteluun.

Enegia auttaa Wihuria järkeistämään energiankäyttöään erityisesti kohteissa, joissa sähköä kuluu paljon. Wihuri-konsernin kiinteistöpäällikön Timo Nummisen mukaan yhtiön energian kokonaiskulutus Suomessa on 90 gigawattituntia. Tästä sähkö muodostaa valtaosan, 72 prosenttia.

Yhtiö toimii Suomessa kymmenillä paikkakunnilla, neljällä toimialueella. Näitä ovat tekninen kauppa, pakkausteollisuus, ilmailu ja päivittäistavaratukkukauppa.

Wihuri on liittynyt vapaaehtoisiin suurten yritysten energiatehokkuussopimuksiin, jotka ovat Suomessa keskeisiä EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden toimeenpanossa. Uusi energiatehokkuussopimuskausi koskee vuosia 2017-2025.

Sopimus velvoittaa

Energiatehokkuussopimus asettaa kaupan alan yrityksille vähintään 7,5 prosentin tehostamisvaatimuksen uudella sopimuskaudella.

”Wihuri voi tehostaa energiankäyttöään merkittävästi. Virallinen välitavoite vuodelle 2020 on neljä prosenttia, jonka helposti saavutamme. Oma tavoitteemme on kovempi ”, Numminen tietää ja huomauttaa alkutilanteen selvittämisen vaativan vielä loppusilauksen.

Hänen mukaansa Suomessa eniten energiaa kuluu pakkausteollisuudessa. Wihuri-konserniin kuuluva Wipak valmistaa pakkausmateriaaleja ja pakkauksia elintarviketeollisuudelle ja terveydenhuoltoon Nastolassa, Valkeakoskella ja Lahdessa.

”Pakkausteollisuudessa on myös suurin sähkönsäästöpotentiaali. Tuotannossa syntyy runsaasti lämpöä, jonka talteenottoa voi vielä nykyisestäkin tehostaa. Lämmön otamme talteen myös Metro-tukuissa, joissa lämpöä tuottavat erityisesti suuret kylmätilat”, Numminen selvittää.

Wihuri sopi elokuussa 2016 Enegian kanssa Energiapäällikkö-palvelusta tunnistaakseen energiatehokkuuspotentiaalit ja saadakseen toimivimmat ratkaisut säästöjen saavuttamiseksi sekä tietoa energiankäytöstä ja tehokkuuden kehittymisestä.

”Pakkausteollisuudessa työskentelee omaa kunnossapitohenkilöstöä, joka hoitaa kiinteistöön liittyviä energia-asioita mallikkaasti. Ulkopuolinen energiapäällikkö tuo kuitenkin aina uutta tietoa ja osaamista”, Numminen sanoo.

Pienillä muutoksilla on suuri vaikutus

Wihurin Energiapäällikön vakanssia hoitaa diplomi-insinööri, Account Manager Elli Ikonen Enegialta. Palvelun käynnistyessä Enegian asiantuntijatiimi kiersi kaikki Wihurin kiinteistöt ja kartoitti energiatehokkuustoimenpiteet. Tämä antoi hyvän pohjan Energiapäällikön työlle.

”Nelisenkymmentä kohdetta olemme käyneet läpi. Pohjoisin sijaitsee Rovaniemellä ja eteläisin Vantaalla”, Ikonen selventää.

Hän arvioi energiatehokkuuden parantuvan merkittävästi lukuisista pienistä toimista, ei niinkään muutamasta suuresta yksittäistapauksesta.

”Erityisesti ilmanvaihto, valaistus ja hukkalämmön hyödyntäminen joutuvat syyniin.”

Kiinteistöjen ilmanvaihdon ja lämmityksen hyvästäkään suunnittelusta tai modernista tekniikasta ei saada kaikkea irti, ellei henkilöstö innostu kiinnittämään huomiota energia-asioihin. Ikonen näkeekin yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen Wihurin kiinteistöjen hoitajien opastamisen järkevään energian käyttöön.

”Wihurilaiset ovat liikkeellä rohkeina ja myönteisinä”, Ikonen iloitsee.

Energiapäällikkö täydentää EnerKeytä

Timo Numminen sanoo Energiapäällikkö-ratkaisun valikoituneen luontevasti aikaisemman Enegia-kokemuksen perusteella.

”Enegia on huolehtinut sähkönhankinnastamme jo vuosia. Energianhallinta- ja raportointipalveluissa käytämme hyödyksi EnerKeytä, johon Energiapäällikkö-ratkaisu hyvin nojautuu olemassa olevine lähtötietoineen.”

Numminen odottaa Energiapäälliköltä oma-aloitteisuutta: suunnitelmallisuutta, ehdotuksia ja aktiivisuutta niin huoltoyritysten kuin omankin kunnossapitohenkilöstön opastamisessa havaitsemaan energian säästökohteita. Tällaiseen työhön eivät omat resurssit tunnu riittävän.

”Kokemukseni aikaisemmista palveluista ovat olleet myönteisiä. Myös Energiapäällikkö-yhteistyö on onnistunut odotusten mukaisesti”, Numminen kiittelee.

Wihuri on kansainvälinen monialakonserni – suomalainen perheyhtiö – joka toimii neljällä eri toimialalla teollisuudessa ja kaupan alalla. Konserni työllistää yli 5 000 henkilöä. Toimintaa on noin 30 maassa, kolmella mantereella.