Energiatehokkuus on ilmastoteko

Energiatehokkuus on ilmastoteko, joka säästää samalla sekä rahaa että resursseja. Ilmaston näkökulmasta energianhallinnalla voidaan saada aikaan paljon. Hyvä esimerkki tästä on asuinrakennusten ja kiinteistöjen lämmityksestä löytyvät säästöpotentiaalit Suomessa.

Kaikenlainen säästäminen ja optimointi on yleinen mielenkiinnon kohteeni. EnerKeyn konseptissa minua kiehtoi kulutusten optimoinnin yhdistäminen energiatekniikkaan, jota olen opiskellut Aalto-yliopistossa kaksi vuotta. Tutustuin EnerKeyihin kandityöni kautta, joten päätin soittaa ja kysyä olisiko heillä tarjota minulle töitä. Ilokseni työtehtäviä oli tarjolla, joten aloitin työt kesäkuun alussa. EnerKeyllä on hyvä työporukka, johon olen päässyt nopeasti mukaan.

Työtehtäviini on kesän aikana kuulunut EnerKeyn asiakkaiden energiakulutusdatan visualisointi ja analysointi. Datan pohjalta olen etsinyt asiakkaidemme kiinteistöistä mahdollisia energiansäästöpotentiaaleja. Konkreettisesti tällä tarkoitetaan kiinteistöjen enenergiankulutusprofiilien ja erilaisten kaavojen tarkastelua. Huomaan esimerkiksi jossakin kohteessa yökulutuksen olevan kova, josta voin päätellä valojen tai ilmanvaihdon aikaohjelmissa olevan häiriöitä. Tulevaisuudessa poikkeavasti käyttäytyvien kiinteistökohteiden havainnointia ja analysointia tullaan viemään huomattavasti pidemmälle automatisoinnin ja tekoälyn avulla.

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luotettavuus, tuloksellisuus

Edellä mainitut EnerKeyn arvot löytyvät työpisteeni edestä, joten näen ne päivittäin. Minusta on hienoa, että EnerKeyn arvot allekirjoittaa ihan fyysisesti paperille henkilöstöstä jokainen. Näin arvot otetaan vakavasti. Koen työssäni tärkeäksi sen, että tekemäni työ on merkityksellistä sekä itselleni että asiakkaillemme. EnerKeyllä työssäni on haastetta, tekemälläni työllä on oikeasti merkitystä ja olen oppinut kesällä paljon uutta. Työni yhdistää hienosti pääaineeni energiatekniikan ja sivuaineeni systeemitieteet, jonka oppeja hyödynnän datan analysoinnissa. Olen päässyt pohtimaan erilaisia lähestymistapoja ja keksimään ratkaisuja hyvin itsenäisesti. Ei siis mitään kahvinkeittohommaa.

Antti Saulamo on energiatekniikan kolmatta opintovuottaan aloittava opiskelija Aalto-yliopistosta. Hän aloitti työt EnerKeyllä kesäkuussa 2019.