markkinakatsauswebinaari

Energiaselvityksellä voi saada merkittäviä säästöjä

Bussien säilytyshallit syövät energiaa. Korjaamo- ja huolto tarvitsee toimiakseen sähköä, lämpöä ja vettä. Energian tarve on keskeinen tekijä myös toimistoissa. Energiankulutus jo reilun tuhannen neliön bussikiinteistössä voi kivuta kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa.

Hämeenlinnalainen Pekolan Liikenne –yhtiöt on kiinnittänyt jo vuosien ajan toiminnassaan järjestelmällisesti huomiota ympäristöasioihin mm. kartoittamalla energiaa säästäviä ja ympäristöä kuormittavia kohteita. Kiinteistöjen energiankulutuksen arvioinnista oli vierähtänyt jo aikaa.

Kesällä 2010 tehty energiaselvitys kohdistuikin vuonna 1984 rakennettuun säilytys- ja korjaamohalliin.

– Vaikka itsellä oli hyvä näkemys energiansäästömahdollisuuksista 26 vuotta vanhassa kiinteistössä, raportin tulokset sekä rahallisesti että toiminnallisesti yllättivät. Kun suurin energiasyöppö bussiyrityksessä on kaluston polttoaineen kulutus, jää kiinteistö helposti vähemmälle huomiolle, toteaa toimitusjohtaja Risto Pekola.

Pekolan mukaan normaalivuoden energiankulutus jo 1500 m²:n säilytys- ja korjaamohallissa on noin 40 000 euroa vuodessa. Se on iso raha, joka liikennöintikustannusten lisäksi syö käyttökatetta. Pienehköilläkin kiinteistön parannustoimenpiteillä voidaan vuodessa tästä summasta saada yli 5000 euron säästöt.

– Energiaselvityksen tuloksena ehdotetuista toimenpiteistä osa maksaa itsensä takaisin heti, osassa takaisinmaksuaika on pidempi. Nyt tehdyn selvityksen toimenpidelistalla ovat ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiin sekä sähkönkulutukseen liittyvät asiat. Konkreettisesti puhutaan mm. patteritermostaattien ja ovien kumitiivisteiden kunnostustarpeesta, ilmanvaihtokoneiden ja autolämmityspistokkeiden ajastuksesta, oviverhopuhaltimien asentamisesta ja hallin valaistuksen kohdentamisesta, Risto Pekola jatkaa.

Energiaselvitys tulisi nähdä mahdollisuutena – ei pakkona tai velvollisuutena. Sen avulla bussiyritys voi pienentää kiinteistöhoitokuluja.

– Kiinteistön energiatehokkuuteen vaikuttavat muun muassa sisälämpötila, lämpimän käyttöveden kulutus sekä valaistus. Suuri merkitys on ilmanvaihdolla ja lämmön talteenotolla, toteaa johtaja Juhani Vättö Skapat Energiasta.

Ulkopuolinen asiantuntija auttaa bussiyritystä paitsi selvityksen teossa myös yhteistyökumppaneiden löytämisessä toimenpiteiden toteuttamiseen.

– Tekniset ratkaisut ja järjestelmät kehittyvät koko ajan energiaa säästäviksi. Energiakatselmuksiin erikoistuneella yrityksellä on ajantasaiset tiedot kehittyvistä laitteista ja järjestelmistä. Myös luotettava yhteistyökumppaniverkosto on olemassa. Se auttaa bussiyritystä löytämään oikeat toimijat niihin korjaustoimenpiteisiin, mihin tarvitaan ulkopuolista toteuttajaa, Juhani Vättö jatkaa.

Vätön mukaan suuri osa yrityksistä maksaa jo kaukolämmön perusmaksuja virheellisesti. Selvityksessä optimoidaan myös kaukolämmön perusmaksu. Energian säästö kaiken kaikkiaan pitäisi olla yhtä helppoa kuin sen tuhlaaminenkin.

Mitä energiaselvitys maksaa?

Ulkopuolisen asiantuntijan maksama energiaselvitys maksaa noin 2000 euroa. Se tehdään siten, että yrityksen edustajaa samassa yhteydessä haastatellaan kiinteistön käyttökokemuksista. Yrityksen kiinteistön energian ja veden kulutusta verrataan vastaavantyyppisten ja samanlaisessa käyttötarkoituksessa olevien rakennusten energiankulutukseen. Yritys saa selvityksestä vertailun omiin kulutusarvoihinsa sekä toimenpidesuositukset investoinneille takaisinmaksuaikoineen. Yritykselle annettava energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Risto Pekola ja Juhani Vättö ovat vakuuttuneita selvityksen hyödyistä. Esitetyt toimenpiteet eivät paperilla tuo kuitenkaan vielä yhtään säästöjä. Tärkeintä on, että myös toimenpiteiden toteutusta ja ajoitusta suunnitellaan yhdessä. Energiatehokkuustoimenpiteiden paras hyöty saadaan kun tehtyjä parannuksia ja investointeja seurataan ja niiden tuloksia mitataan.

Skapat Energia on Linja-autoliiton yhteistyöjäsen, joka on erikoistunut antamaan asiantuntija-apua sähkönhankinnassa ja energiatehokkuusasioissa.