Energiapäällikkö edistää energianhallintaa KONEella

KONE Oyj:n hissitehdas Hyvinkäällä käyttää hyödyksi Enegian asiantuntemusta sähkön, lämmön ja veden käytön tehostamisessa. Kesäkuussa käynnistynyt Energiapäällikkö-palvelu helpottaa arjessa säästökohteita etsittäessä ja hyvää, kestävää energianhallintaa tavoiteltaessa.

KONEen ympäristötavoitteena on paitsi parantaa valmistamiensa hissien ja muiden tuotteiden energiatehokuutta, myös pienentää omasta toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä tehostamalla energian, materiaalien ja veden käyttöä. Enegia tuo oman kortensa tähän kekoon Enegiapäällikkö-palvelullaan.

KONEen Real Estate Managerin Markku Onnelaisen mukaan päätavoite Energiapäällikkö-ratkaisuun siirryttäessä oli saada energianhallinnasta jatkuvaa, alati kehittyvää toimintaa.

”Aiemmin energianhallinta ei toteutunut järjestelmällisesti. Jokaista kohdetta ei seurattu säännöllisesti, eikä näin ollen parannuskohteita joko löydetty tai niihin ei aina ollut mahdollisuuksia puuttua välittömästi.”

Vain analysoitavaa tietoa

Energiapäällikkö-palvelu kattaa Hyvinkään hissitehtaan sekä tehdasalueella sijaitsevat toimisto- ja muut rakennukset. Onnelainen toteaa, että kiinteistöissä pelaavat niin nykyaikainen tehdasautomatiikka kuin manuaaliset mittaritkin. Yhteenvetoa ja mittareista saatavan tiedon analysointia kaivataan.

”Mittaritiedon tulee tietysti olla paikkansapitävää: miten paljon esimerkiksi kuluu energiaa eri kohteissa. Sen pitää myös olla vertailukelpoista, hyödynnettävää ja riittävällä syklillä toteutettua.”

Energiaa kuluu paitsi hissien tuotantoon myös niiden ympärivuorokautiseen testaukseen, valaistukseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.

”Tavoitteemme on vähentää energian käyttöä kolmisen prosenttia vuodessa ”, Onnelainen sanoo ja uskoo Energiapäällikö-palvelun edistävän päämäärän saavuttamisessa.

Enegialta yhteyshenkilönä, Energiapäällikkönä, toimii diplomi-insinööri Elli Ikonen. Hänen mielestään on innoittavaa työskennellä kansainvälisesti tunnetun toimijan, huippubrändin, energiahallinnan edistäjänä.

KONE satsaa energia-asioihin ja energiatehokkuuteen. Vuonna 2017 se siirtyy kiinteistökohtaisiin kaukolämpöliittymiin.

Vuoropuhelu kannattaa

Onnelainen kertoo, että kesäkuun alusta käynnistynyt Energiapäällikkö-palvelu oli luonteva jatko ja helposti toteutettava laajennus KONEen aiemmin Enegialta ostamille EnerKey-raportointi- ja kulutusseurantapalveluille. Enegia huolehtii edelleen myös KONEen sähkönhankinnasta ja sähkösalkunhoidosta.

Elli Ikonen on kiertänyt tehtaan ja kiinteistöt erilaisine kulutuskohteineen potentiaalisia energiansäästökohteita selvittäessään.

”Hälytyspalvelumme avulla olemme jo reagoineet vesivuotoihin. Mittausten järjestelyihin on niin ikään tullut muutoksia ja myös kulutuspoikkeamiin olemme tarttuneet”, Ikonen summaa toteutuneita parannustoimia muutaman kuukauden ajalta.”

Hän kertoo, että energianhallintaan ja -säästöön liittyviä asioita käydään läpi säännöllisesti yhdessä KONEen edustajien ja yhtiön kiinteistökunnossapidosta vastaavan alihankkijayrityksen kanssa. Enegian resurssit ovat monipuolisesti KONEen käytössä.

”Toimitamme raportit neljännesvuosittain. Tämän lisäksi tapaamme säännöllisesti henkilökohtaisesti ja olemme yhteydessä aina, kun tarve vaatii, Ikonen valottaa.

Onnelainen pitää tärkeänä jatkuvaa vuoropuhelua palvelutoimittajan kanssa.

”Vain näin saamme vietyä energian säästöön liittyviä parannuksia eteenpäin ja kehitettyä energiahallintaamme.”

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Se on yksi maailman johtavista yrityksistä, joka valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoaa ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan.

Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jo kuutena peräkkäisenä vuotena talousalan julkaisu Forbes on valinnut KONEen maailman 100 innovatiivisimman yrityksen joukkoon. Tänä vuonna KONEen sijoitus oli 56, ja se oli ainut hissejä valmistava yritys listalla.