Enegiassa konserninsisäisiä jakautumisia

Me Enegialla haluamme taata parhaat edellytykset palvelujemme kehitykselle. Tässä tiedotteessa esitettyjen muutosten avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossa entistäkin paremmat asiantuntijapalvelut. Asiakkaaltamme muutokset eivät vaadi toimenpiteitä.

Enegia Consulting Oy valmistelee kahta konserninsisäistä osittaisjakautumista seuraavasti:

1. Enegia Energy Management Services Oy (jakautumisessa perustettava uusi yhtiö)

  • Perustettavaan yhtiöön siirtyy Enegia Consulting Oy:n liiketoiminnot energiatiedon keräämisen ja jatkojalostuksen sekä energiatiedon hyödyntämisen ja hallinnan osalta.
  • Yksikön ydinosaamisalue on energiajohtamisessa ja liiketoimintamalli perustuu energian mittaustietokantaan sekä sen päälle rakentuviin sovelluksiin ja asiantuntijapalveluihin.
  • Esimerkkinä näistä palveluista ovat Enerkey-raportointi ja -laskunhallinta, Energiapäällikkö sekä muut liitännäiset asiantuntijapalvelut.

2. Enegia Market Services Oy (jakautumisessa perustettava uusi yhtiö)

  • Perustettavaan yhtiöön siirtyy Enegia Consulting Oy:n liiketoiminnot, jotka tarjoavat sähkönhankintapalvelua pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkiselle sektorille.
  • Uuden yhtiön palveluja ovat hinnankiinnitys Standard ja Premium sekä muut liitännäiset asiantuntijapalvelut.

3. Enegia Consulting Oy jatkaa osittaisjakautumisen jälkeen toimintaansa lukuun ottamatta edellä mainittuja liiketoimintakokonaisuuksia, jotka siirretään jakautumisessa perustettaville uusille juridisille yhtiöille.

  • Enegia Consulting Oy:n tarjoamiksi palveluiksi jäävät suurasiakkaille suunnatut markkinapalvelut kuten tase- ja valvomopalvelut sekä muut liitännäiset asiantuntijapalvelut.

Enegian sopimukset asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa säilyvät voimassa jakautumisista huolimatta. Molempien jakautumisten tavoiteltu voimaantulopäivä on 31.10.2017. Täytäntöönpanon yhteydessä muutosten kohteena olevien liiketoimintojen osalta sopimukset, velvoitteet ja muut oikeussuhteet siirtyvät suoraan perustettaville yhtiöille Enegia Energy Management Services Oy ja Enegia Market Services Oy. Jakautumisen jälkeen yhtiöt laskuttavat palveluista kukin osaltaan sopimusten mukaisesti. Loput sopimukset, velvoitteet ja muut oikeussuhteet säilyvät muuttumattomina yhtiössä Enegia Consulting Oy. Jakautumisilla ei ole vaikutusta Enegia Portfolio Services Oy:n ja intStream Oy:n asiakassuhteisiin.

Molempien perustettavien yhtiöiden osoite tulee olemaan sama kuin yhtiöllä Enegia Consulting Oy: Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä.

Yhteyshenkilösi Enegiassa säilyy samana.

Lisätietoja jakautumisista antavat myynti- ja markkinointijohtaja Tuomas Savola sekä toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt.

Tuomas Savola
Myynti- ja markkinointijohtaja
tuomas.savola@enegia.com
+358 40 159 5939

Kalle Ahlstedt
Toimitusjohtaja
kalle.ahlstedt@enegia.com
+358 50 453 350