Enegialla panostetaan asiakkaan ymmärtämiseen

Enegialla on pyritty jatkuvasti kehittämään ja parantamaan toimintoja, mikä on tarkoittanut merkittävää ajallista ja taloudellista panostusta. Tavoitteena on ollut vastata yhä paremmin niin asiakkaiden tarpeisiin, kuin kiristyvän lainsäädännön muutoksiin.

Liiketoiminnan kasvaessa ja organisaatiomuutosten myötä ihmisten roolit muuttuivat, ja nähtiin tarve kehittää asiakaslähtöistä ja myynnillistä ajattelua. Enegia päätti ottaa osaa Seedin räätälöimään Asiakaskeskeisten asiakkuuksien johtamisen malli -valmennukseen.

Asiakaskeskeinen asiakkuuksien johtamisen malli haluttiin luoda ketterällä tavalla yhdessä Enegian asiantuntijoiden kanssa. Mallin rakentamisen lisäksi valmennuksen tavoitteena oli parantaa Enegian asiantuntijoiden asiakaskeskeistä ajattelua, sekä luoda tehokkaita työkaluja asiakkaan kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja tarpeiden tunnistamiseen. Ratkaisuksi muodostui kevyt kokonaisuus, joka koostui ennakkohaastatteluista ja -tehtävistä sekä kahdesta valmennuspäivästä.

Työskentelyvaiheet

Perinteisesti valmennusten ongelmana on hetkellinen innostus, mutta käytännön tekemisessä mikään ei muutu. Seedin tavoitteena oli saada Enegialaisten tekemisessä aikaan pysyvä muutos. Alla kuvattuna pysyvän muutoksen malli:

 

Työskentely tapahtui kolmessa vaiheessa:

1. Perehtyminen nykytilanteeseen sekä Enegian asiantuntijoiden osaamistasoon ja koettuihin haasteisiin. Tämän pohjalta Seed rakensi valmennuksen, jolla Enegialla voidaan paremmin ymmärtää asiakasta.

2. Kaksi valmennuspäivää, joissa rakennettiin asiakaskeskeinen asiakkuuksien johtamisen malli ja perehdyttiin mm. asiakaskeskeiseen ajatteluun ja työkaluihin.

3. Projektin tulosten seuranta vuoden ajan aktiivisen projekti-vaiheen jälkeen.

Valmennuksen yhteenveto

Enegia muodosti yhteistyössä Seedin kanssa valmennuksen pohjalta Enegian asiakaskeskeisyyden perustan asiakkuuksien johtamiseen. Lisäksi kasvatettiin Enegialaisten innostusta uudistuneisiin tehtäviin ja tarjottiin konkreettisia työkaluja asiakkuuksien johtamiseen.

Ensimmäisten asiakkuuksien asiakassuunnitelmat rakennettiin valmiiksi yhdessä Seedin kanssa, sekä määriteltiin tavoitteet ja mittarit onnistumisen seurantaan. Kaiken kaikkiaan valmennus antoi Enegialle hyvät eväät, joiden avulla asiakkaiden ymmärtämistä voidaan jatkuvasti parantaa nyt ja tulevaisuudessa.