Enegia ja Fatman ovat tehneet kumppanuussopimuksen

Kiinteistöjen energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden edellytykset paranevat teknologian kehittymisen myötä. Koskaan aiemmin ei ole ollut mahdollista kerätä yhtä tarkkaa ja laaja-alaista tietoa kiinteistöhallinnan tueksi. Samalla vaatimukset tiedonhallinnalle kasvavat. Jatkuvasti kasvavaa tietomassaa sekä automatisoituvia prosesseja on kyettävä tarkastelemaan siihen erikoistuneilla välineillä.

Enegian EnerKey tarjoaa välineet energiatiedonhallintaan sekä tätä dataa käytävien prosessien tehokkaaseen johtamiseen esim. energia-analyyseihin, kustannuslaskentaan sekä laskujen- ja energiainvestointien hallintaan. Tätä kokonaisuutta täydentää Fatman Frame-ohjelmisto kiinteistöjen toiminnanohjauksella ja sopimusten hallinnalla. Yhdessä nämä kaksi ratkaisua tarjoavat kattavan tietojärjestelmäpaketin kiinteistöjen omistajille ja haltioille.

”Asiakastarpeen monimuotoisuuden haasteet ratkaistaan parhaiten yhteispelillä. Mielestäni hyvän toimittajan tärkein ominaisuus on asiakaslähtöisyys – että aidosti ajatellaan asiakkaan kokonaistarve ja siihen etsitään paras mahdollinen ratkaisu. Joskus se tarkoittaa, että oman ratkaisun lisäksi on löydettävä hyvä kumppani täydentämään tarjontaa. Joskus se tarkoittaa sitä, että osittain tai jopa kokonaan oman ratkaisun sijaan on ehdotettava asiakkaalle paremmin sopivaa ratkaisua.” Fatman Oy:n toimitusjohtaja Ossi Talvitie toteaa.

Talvitie jatkaa ”Markkinoilla pärjätäkseen on oltava ydinosaamisalueellaan paras. Mielestäni olemme sitä kiinteistöhallinnan tuotannonohjauksessa – eli sähköisessä huoltokirjasovelluksessa – sekä kiinteistöjen sopimushallinnassa. Jos oma tarjontamme on liian suppea jollain alueella, on siihen järkevää etsiä asiakkaalle Suomen paras toimija ja varmistaa, että oma ohjelmisto toimii saumattomasti kyseisen järjestelmän kanssa. Enegia on tällainen kumppani energiajohtamisen alalla. Siksi olemme panostaneet paljon resursseja, jotta voimme tarjota asiakkaalle toimivan kokonaisuuden Frame-järjestelmämme ja Enegian Enerkey-ohjelman avulla. Asiakaskokemaan panostettaan tarjoamalla integraatioratkaisu järjestelmien välillä.”

”Mikään ratkaisu ei ratkaise kaikkia ongelmia, vaan kullekin alueella on parasta valita kyseisen alueeseen erikoistunut järjestelmä. Siinä missä EnerKey tarjoaa työvälineet energiatehokkuuden saavuttamiseen, on Fatman Frame erinomainen ratkaisu kiinteistöjen tuotannonohjaukseen ja sopimusten hallintaan. Molempien ohjelmistojen lähtökohta on sama, tarjota välineet tehokkaassa kiinteistönhoidossa tarvittavien tietomassojen hoitoon toisiaan täydentäen. Näistä lähtökohdista olemme iloisia sekä omasta että asiakkaidemme puolesta. Voimme viedä yhdessä kiinteistönomistajien ja ympäristön asiaa eteenpäin”, sanoo Enegian toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt.

EnerKey-kumppanit tuottavat sovelluksia ja palveluita, jotka sivuavat EnerKey:n toiminnallisuutta ja tarjoavat omille alueilleen alansa johtavia ratkaisuja. Yhdessä kumppaneiden kanssa Enegia tarjoaa asiakkailleen verkoston, joka kykenee joustavasti tarjoamaan kokonaisratkaisuja, jotka ylittävät yksittäisen sovellus- tai palvelukokonaisuuden rajat. Verkostosta EnerKey-käyttäjillä on mahdollisuus valita kuhunkin tarpeeseen ratkaisut, joiden yhteensopivuus EnerKey:n kanssa on varmistettu.

Kumppaneiden ratkaisut ovat EnerKey:stä ja Enegiasta riippumattomia. Enegia edistää toiminnassaan avoimuutta ja toimii yhdessä eri ratkaisu- ja palvelutoimittajien kanssa mahdollisten sen, että EnerKey-käyttäjät saavuttavat tavoittelemansa energia- ja ympäristötehokkuuden nopeasti ja kunkin käyttäjän tilanteeseen sopivasti.