Elintavoillamme on vaikutuksia ympäristöömme

Vastuullisuus, ympäristöarvot ja ympäristöteot ovat näkyvillä lähes kaikkien tuotteiden kyljissä kauramaitopurkeista roska-autoihin. Ympäristötietoisuutemme on kasvanut merkittävästi muutamien viime vuosien aikana ja tulee kasvamaan varmasti lisää nuorempien sukupolvien siirtyessä työelämään. Yhä useammat haluavat tietää, mistä heidän maksamansa tuote on peräisin, kuinka se on tuotettu ja millaisia ympäristövaikutuksia sillä on.

Ennen opintojani en tuntenut syvempää kutsumusta energian käyttöön, mutta opintojeni aikana ymmärrykseni maapallolle jättämästämme jäljestä kuitenkin syventyi. Tämän seurauksena myös mielenkiintoni energian käyttöä kohtaan kasvoi. Nykyään olen huomannut päivittäisten päätösteni perustuvan yhä enemmän siihen, millaiset kokonaisvaikutukset niillä on ympäristöön. Tästä hyvänä jatkumona on ollut hienoa päästä työskentelemään yrityksessä, jossa näitä jälkiä mitataan. Energiankulutuksen seurannasta kiinnostuneena kiinnostuin EnerKeystä työpaikkana ja halusin päästä samaan kelkkaan mukaan.

EnerKey auttaa yrityksiä seuraamaan energiankulutustaan helposti purtavassa muodossa

Työskentelen EnerKeyn mittaustiimissä ylläpidon ja asennusten parissa. Olen vastuussa asiakkaiden mittarilukemien luotettavuudesta sekä uusien kohteiden ja mittareiden liittämisestä järjestelmään. EnerKey-järjestelmä tunnistaa useita kymmeniä eri tekniikoita ja tiedostomuotoja kääntäen ne visuaalisesti tarkasteltavaan muotoon. Useiden rajapintojen, monipuolisen työn ja uuden järjestelmän kehityksen saralla kesä on tuonut paljon uusia haasteita työtehtävien muodossa. Voinkin sanoa kehittyneeni etenkin proaktiivisuudessa ja priorisointitaidoissa, joten on ollut mahtavaa tulla mukaan EnerKeyn mittaustiimiin.

EnerKey auttaa mittaamaan sähkö- ja lämpöenergian lisäksi muitakin kulutuslajeja. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun haluamme ymmärtää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sitä, kuinka tekomme vaikuttavat ympäristöön. Kuten tunnettu lausuma mittaamisesta ja tiedolla johtamisesta kertoo: ”If you can measure it, you can manage it”. Kun energian käyttöä aletaan mittaamaan, kulutusta voidaan vähentää hallitusti.

Minua kiinnostaa myös, millaisia vaikutuksia elintavoillamme on ympäristöön. Mietin usein, mitä meitä nuoremmat sukupolvet ajattelevat meistä esimerkiksi 50 tai 100 vuoden kuluttua, jos emme anna parastamme ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen minimoimiseksi. Keinoja siihen on jo olemassa.

Juuso on Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2018 valmistunut energiatekniikan insinööri. Hän aloitti työt EnerKeyllä toukokuussa 2019.