Aurinkosähköpioneeri Naps Solar ja johtava energiakonsultti Enegia sopivat yhteistyöstä

Energiatehokkuuslaki asettaa yrityksille vaatimuksia, joihin perehtyminen edellyttää energiaosaamista. Ilmastotietoisuuden kasvaessa vastuullinen energiankulutus kiinnostaa. Samanaikaisesti energian merkitys kasvaa, käyttö tehostuu ja energiajärjestelmät monimuotoistuvat.

Energian hankinnan ja kulutuksen johtamiseen ja yrityksen kannalta oikeisiin valintoihin etsitään enenevässä määrin asiantuntijatukea. Naps Solar Systems Oy sekä Enegia Group Oy sopivat kumppanuudesta paikallisen aurinkosähkön tuotannon yhdistämisessä Enegian EnerKey-järjestelmään asiakkaiden tueksi.

Perinteisesti energian merkitys yrityksille on konkretisoitunut kustannuksena tai kriisitilanteissa. Tällä hetkellä energia-ala käy läpi voimakasta murrosta toiminta- ja tuotantoympäristön, kulutustottumusten sekä ilmaston muuttuessa. Energian merkitys kasvaa, käyttö tehostuu ja energiajärjestelmät monimuotoistuvat samanaikaisesti. Yritysten energianhallinnasta on tullut aiempaa monitahoisempi asia, ja siihen liittyvät taloudellisten mittareiden lisäksi yhä useammin vastuullisuustekijät.

Yrityksissä kaivataan aiempaa syvempää energia-asiantuntemusta. Tämän todettuaan kotimaiset asiantuntijat yhdistivät vuosikymmenten osaamisensa: aurinkosähkön pioneeri Naps Solar sekä energiatiedonhallintajärjestelmien markkinajohtaja Enegia sopivat kumppanuudesta, jossa Napsin aurinkosähköjärjestelmien tuottama tieto yhdistetään Enegian EnerKey-järjestelmään.

EnerKey-järjestelmä kokoaa satojen organisaatioiden ja tuhansien kohteiden energiankulutustietoja energialähteittäin. Yksityiskohtaisen energiatiedon avulla on mahdollista tehdä faktapohjaisia energiapäätöksiä, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että ympäristön kannalta kestäviä.

”Energiahallinnan kehittämisessä laadukas ja ajantasainen tieto ovat lähtökohta, jolle muutos rakennetaan. Ihmiset tekevät päätökset. Vain sitoutunut henkilöstö voi toteuttaa muutoksen energiakustannusten, resurssitehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden yhtälössä. Oikea yhtälö onkin monitahoisempi kysymys. Se tulee ratkoa tapauskohtaisesti. Tähän tahdomme tarjota aiempaa laajemmin tukea” , kuvaa Enegian toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt yhtiön valitsemaa kumppaanuusstrategiaa.

Naps Solar on Enegian ainoa aurinkosähköpartneri. Enegia solmii asiantuntijakumppanuuksia vain pitkäaikaisesti luotettujen asiantuntijoiden joukosta. Naps on toimittanut yli 250.000 aurinkosähköjärjestelmää lähes neljänkymmenen toimintavuotensa aikana. Napsin järjestelmiä on asennettu yli 140 maahan erilaisina saareke- ja verkkoonkytkettyinä ratkaisuina.

”Enegia on energiahallinnan johtava asiantuntija Suomessa ja EnerKey-järjestelmä on markkinajohtajana luotettavin yritysten energiatiedon lähde. Olemme vakuuttuneita Napsin aurinkosähköjärjestelmien ja EnerKey-teknologian yhdistämisestä asiakkaille syntyvistä hyödyistä. EnerKeyn avulla laadukkaan aurinkosähköjärjestelmän edut näkyvät konkreettisina lukuina yrityksen energia-asioista vastaaville ja aurinkosähköjärjestelmistä voidaan saada entistä enemmän hyötyä”, kertoo Napsin toimitusjohtaja Jussi Ojanen.

Lisätietoja:
Naps Solar Systems Oy:
Toimitusjohtaja Jussi Ojanen jussi.ojanen@napssolar.com tai 050 453 6801

Enegia Group Oy:
Toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt, kalle.ahlstedt@enegia.com tai 050 453 3507