Aurinkoenergian voimalla kesää kohti

Minä käyn auringolla. Kevään merkit ovat ilmassa. Päivät pitenevät ja luonto herää talven horroksesta. Auringon energisoiva vaikutus näkyy niin luonnossa kuin ihmisissäkin. Energiataso nousee päivä päivältä.

Aurinko on myös entistä useammin ajatuksissa, kun mietitään tulevaisuuden energiainvestointeja. Yhä useammat organisaatiot ottavat uudistavat energiamuodot osaksi energiastrategiaansa. Aurinkoenergialla on näissä pohdiskeluissa itseoikeutettu paikkansa.

Aurinkoenergia ei ole enää vain pienen joukon harrastus, jolla osoitetaan sitoutumista ympäristönsuojeluun, vaan aurinkoenergiasta on tullut merkittävä vaihtoehto sekä kustannusten, että ympäristörasitteen hallintaan ja vähentämiseen. Aurinkoenergian hinnan alenemisen myötä siitä onkin tullut kilpailukykyinen vaihtoehto monenlaisten organisaatioiden energianhankintaan.

Kaikkia investointeja, myös aurinkoenergiainvestointeja, on lähestyttävä hyötynäkökulmasta. Hyötyjen arviointiin investointeja harkittaessa, sekä toteutumien todentamiseen, tarvitaan faktapohjaista tietoa ja kokemusperäistä osaamista. Näitä kumpaakin EnerKeyn asiakkaat kysyvät kasvavissa määrin.

EnerKey-energiajohtamisjärjestelmä on faktojen lähde sekä investointikohteiden identifioimiseen, että investointien toteutuneiden hyötyjen seurantaan. EnerKey onkin hyödyllinen työkalu kaikkien energiahankkeiden hallintaan, samoin kuin EnerKeyn energia-asiantuntijat ovat kiistaton tuki hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin.

Energiatiedon ja asiantuntijoiden osaamisen tukemana, EnerKeyn asiakkaat voivat nauttia kesän auringonsäteistä varmoina siitä, että aurinkoenergiainvestoinnit on mitoitettu ja suunniteltu oikein.

Kevään aikana EnerKey lähestyy aurinkoenergiateemaa sarjalla kirjoituksia aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Tämän blogin kanssa julkaisemme EnerKey-oppaan data-analyysin merkityksestä, kun arvioidaan investointeja uudistuvaan energiatuotantoon ja aurinkoenergiaan.

Aurinkoista ja energistä kevättä toivoo Terhi Harjulehto.