Älykkäät kiinteistöt osallistuvat käyttäjien elämään

Älykkäät kotitalouslaitteet ja kiinteistöratkaisut tulevat yleistymään ja tuovat samalla energia- ja kustannussäästöjä jopa 30 prosenttia. Helppoja säästöjä saadaan esimerkiksi lämmityksen optimoinnilla.

Teknologian kehittyminen auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen optimoinnissa. Kiinteistön käyttäjien toimintatapojen tunnistamisella ja käyttöasteiden seurannalla saadaan selville kulutuksen pohjakuorma ja kulutuspiikit, mikä auttaa ennakoimaan entistä tehokkaammin kiinteistön energiankulutusta. Turhat toiminnot esimerkiksi lämmöntuotannossa tai valaistuksessa katkaistaan automatiikalla ja otetaan käyttöön tarvittaessa.

– Älykkäiden laitteiden ja automaation avulla on tulevaisuudessa mahdollista säätää toimintoja optimaalisiksi kulutuskäyttäytymisen ja sähkönhinnan kehityksen mukaan. Tämä on jo arkipäivää teollisuudessa ja suuremmissa kiinteistöissä, kertoo Enegian ICT- ja digitalisaatiojohtaja Katri Honkonen.

Digitalisaation avulla voidaan saavuttaa 10-30 prosentin säästöjä lähtötilanteesta riippuen. Kiinteistöjen energiankäytön hallinnassa on paljon uusia bisnesmahdollisuuksia. Markkinatutkimuksiin erikoistuneen Navigant Research:n tekemän selvityksen mukaan globaalin markkinan on ennustettu olevan 11 miljardin dollarin luokkaa vuoteen 2024 mennessä.

– Liiketoimintaympäristön muutos on jatkuvaa ja uusia yhteistyömalleja luodaan koko ajan. Sama yhtiö voi olla kumppanimme sekä kilpailijamme. Uusiin rakennuksiin halutaan älykästä teknologiaa, jota hankitaan useilta toimijoilta erilaisiin tarpeisiin. Yrityksissä asiantuntemusta syvennetään ja fokusoidaan entistä tarkemmin.

Sisätilojen olosuhteita pystytään optimoimaan datan avulla

Enegia kerää paljon tietoa energian käytöstä ja kulutuskäyttäytymisestä, ja yhtiön koko palvelutarjonta perustuukin IoT, big data ja koneälyratkaisuihin. Kulutustietoa kerätään ja seurataan Enegian energianhallinnan ja -johtamisen työkalun EnerKeyn avulla.

– Tiedämme hyvin tarkkaan esimerkiksi sen, miten sähkön, veden tai lämmön kulutus jakautuu eri kiinteistötyypeissä. Panostamme koko ajan enemmän tiedon jalostamiseen ja mietimme kohdennetummin, miten voimme tuottaa tietoa asiakkaidemme hyödyksi.

Kehittyvillä työkaluilla voidaan seurata kiinteistöjen energiankulutusta ja rakentaa budjetteja. Lisäksi analytiikan avulla voidaan tehdä monipuolisia energiankulutuksen vertailuanalyyseja hyödyntäen pitkältä aikaväliltä kerättyjä tietoja sekä alan yleisiä trendejä. Kiinteistön omistajat saavat uuden teknologian avulla kiinteistöistään myös käyttäjäviihtyvyyteen liittyvää tietoa. Sisätilojen olosuhteista ja sisäilman laadusta saadaan tarkkaa tietoa, jolloin olosuhteita pystytään seuraamaan ja optimoimaan.

Lisäksi ympäristövaikutuksista saadaan koko ajan tarkempaa dataa analysoitavaksi. Datan määrän kasvaessa Enegia on tehnyt entistä enemmän työtä järjestelmien toimivuuteen ja turvallisuuteen esim. verkkohyökkäyksiltä suojautumiseksi.

– Kulutuspoikkeamia voidaan lähitulevaisuudessa havaita entistä helpommin ja automaattisemmin, kun koneoppiminen mahdollistaa EnerKey järjestelmän itseoppimisen, jolloin järjestelmä oppii havaitsemaan poikkeavat kulutukset ja vikaantuvat mittaukset automaattisesti, Honkonen sanoo.

Älyratkaisut saapuvat kotitalouksiin

Älyratkaisut alkavat näkyä myös kotitalouksissa. Ensimmäiset nopeat ja helpot säästöt saadaan yleensä tunnistamalla virheelliset aikaohjaukset esimerkiksi sähköisten erillislämmitysten, kuten sähköisen sulanapitolämmityksen osalta. Esimerkiksi kerrostalokiinteistöissä jatkuvasti päällä oleva lämmitys, joka kuluttaa noin 4 kW, tarkoittaa n. 10€ kustannuksia vuorokaudessa. Vuositasolla kustannukset ovat n. 3500€, jotka älykkäällä optimoinnilla on mahdollista jopa puolittaa. Myös valaistuksen ohjauksella saadaan nopeasti säästöjä.

EnerKey-järjestelmän veden mittauksen seurannalla ja hälytyspalvelun avulla voidaan havaita myös vesivuotoja. Esimerkiksi jatkuva vesivuoto 50 l/h maksaa vuorokaudessa noin 5 euroa ja vuodessa lähes 2000 euroa. Uudet vedenmittauksen teknologiaratkaisut mahdollistavat kustannustehokkaan vedenkulutuksen mittauksen ja seurannan.

– Tulevaisuudessa myös kotitalouksissa on mahdollista hyödyntää enenevissä määrin automaatiota ja älykkäitä laitteita esimerkiksi kysyntäjoustoon, jolloin esimerkiksi lämminvesivaraajan lämmitysaikaa voidaan säätää ja sitä kautta sähköyhtiöt voivat tarjota kysyntäjoustoon osallistuville kotitalouksille alennuksia sähkön hinnassa.

Lisätietoja:

Katri Honkonen, ICT- ja digitalisaatiojohtaja, p. 050 384 3772, katri.honkonen@enegia.com