Ahvenanmaan maakuntahallitus ottaa käyttöön kattavan seurantajärjestelmän siirtymiseksi vihreän energian käyttöön

EnerKey on toteuttanut yhteistyössä suomalaisen projektikehitysyrityksen Flexensin kanssa uudenlaisen pilottihankkeen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle analysoimaan ja tallentamaan energiatietoja yhteiskuntatasolla. Tavoitteena on tarjota käyttäjäystävällinen, avoin ja automatisoitu tapa seurata vihreään energiaan siirtymistä Ahvenanmaalla reaaliajassa.

Osana meneillään olevaa Ahvenanmaan Smart Energy mallintamisprojektia, Ahvenanmaan maakuntahallitus (ÅLR) nimitti Flexensin toteuttamaan työkalun, jolla voidaan paremmin visualisoida eri energiankulutuksia ja niiden kehitystä ajan mittaan. Projekti on osa Ahvenanmaan maakuntahallituksen energia- ja ilmastostrategiaa, jossa on asetettu kunnianhimoiset energia- ja hiilidioksidipäästötavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

”Oikea poliittinen päätöksenteko edellyttää riittäviä, saatavilla olevia ja ajantasaisia ​​tietoja. Hankkeen ajurina toimii huomio, että toistaiseksi on ollut vaikea löytää riittävää yleiskatsausta meneillään olevasta energianmuutoksesta. Energiatietojen kerääminen ja analysointi eri sidosryhmiltä on ollut aikaa vievää ja manuaalista. Tämän seurauksena on ollut vaikea saada sekä kulutustietoja käyttöön että päivittää niitä. Siksi odotammekin innolla, että saamme korkean tason automatisoidun työkalun ongelman ratkaisemiseksi ja päätöksentekoprosessimme parantamiseksi “, kertoo Ahvenanmaan maakuntahallituksen energiajohtaja Johnny Lindström.

Uusi järjestelmä tulee säästämään aikaa tietojen keräyksessä sekä luo pohjan järjestelmälliselle energianhallinnalle yhdistämällä todellisen kulutus- ja tuotantodatan suunniteltuihin energiainvestointeihin.

”Halusimme tarjota Ahvenanmaan maakuntahallitukselle työkalun ilmasto- ja energiastrategiansa etenemisen seuraukseen. Energiaportaalin avulla vältetään manuaaliset tiedonkeruuprosessit ja vihreään energiaan siirtymän avoimuus lisääntyy, kun järjestelmän käyttäjät voivat seurata prosessin etenemistä reaaliajassa. Portaali sisältää myös työkalut Ahvenanmaan kunnianhimoisen energiastrategian sisältämien  energia- ja ilmastovaikutusten suunnitteluun ja arviointiin”, täsmentää Tuukka Vainio, Head of Co-innovation, Flexens Oy.

Ahvenenmaan Smart Energy Åland on täysin uusi tapa käyttää pilvipohjaista Powered by EnerKey SaaS -alustaa, jonka avulla käyttäjät voivat helposti seurata energiakehityksen suuntaa yhteiskunnallisella tasolla. Smart Energy Åland -hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön todennettuja ratkaisuja sekä uusia konsepteja kansainvälisille markkinoille. Flexens ja EnerKey näkevät potentiaalin toteuttaa vastaavanlaisia energianhallintaratkaisuja kansainvälisellä tasolla. Puhtaaseen energiaan siirtyminen on maailmanlaajuinen suuntaus ja toimenpiteitä tavoitteita kohti on toteutettava useilla tahoilla. Lisäksi on tärkeää taata kaikkien eri lähteistä peräisin olevien tietojen tallentaminen turvallisella tavalla.

”Haluamme auttaa kaikkia maailmassa toimimaan resurssiviisaasti ja vähentämään omia ympäristövaikutuksiaan. Näin voimme yhdessä torjua ilmastonmuutosta. Yhteistyössä Flexensin ja muiden kumppaniemme kanssa voimme vähentää jätteiden määrää, energiankulutusta ja päästöjä sekä pienentää hiilijalanjäkeä. Läpinäkyvyyden ja mitattavien vaikutusten avulla saamme kaikki mukaan muutokseen. Yhteinen pilottiprojektimme on mahdollista toteuttaa myös maailmanlaajuisella tasolla”, kommentoi EnerKeyn Jaakko Huhta, Vice President, Sales and Business Development.

 

Tietoja Flexensistä ja Smart Energy Ålandista

Flexens Oy Ab on projektikehittäjä ja sijoittaja, joka toteuttaa yhteiskunnalle kriittisiä teknologioita käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvia energialähteitä. Flexens perustettiin vuonna 2018 tarkoituksena on hyödyntää hankittua osaamista pohjautuen maailman johtavaan uusiutuvien energialähteiden testaus- ja demoalustaan Smart Energy Ålandiin, jonka päämääränä on vastata uusiutuvien energiamuotojen käytön nopeasti kasvavaan kysyntään. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta Ahvenanmaalla, Flexens on suunnannäyttäjänä kehittänyt tarvittavan viitekehyksen uusiutuvien energialähteiden teknologian nopeaan levittämiseen ja käyttöönottoon.

www.flexens.com

www.smartenergy.ax


Tietoa EnerKeystä

EnerKey Sustainability & Energy Management System (SEMS) on Pohjoismaiden johtava, ISO 50001 ja ISO 14001 -sertifioitu, pilvipohjainen energiatiedon ja -prosessien hallinnan SaaS-palvelu. EnerKey SaaS-palvelun vastuullisuusominaisuuksiin kuuluu päästöraportointi, jäteraportointi, liikennepolttoaineiden seuranta sekä sisäilman laatu. EnerKeyn älykkyysominaisuus Ines löytää automaattisesti säästöpotentiaalit kiinteistöjen kulutusdatasta.

EnerKeytä käyttää yli 1000 asiakastamme ja sillä hallitaan yli 100 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä. EnerKeyn saat myös organisaatiosi omalla logolla ja ulkoasulla brändättynä asiakkaidesi käyttöön Powered by EnerKey -alustaratkaisuna.

www.enerkey.com