Uusia säästöjä sähkön kysyntäjouston avulla – EG EnerKey ja Fusebox yhteistyöhön

Fusebox on virtuaalinen alusta, joka auttaa säästämään energiaa sähkön kysyntäjoustoa hyödyntämällä. EG EnerKey ja Fusebox ovat käynnistäneet yhteistyön, joka tuo Fuseboxin ratkaisun EG EnerKeyn asiakkaiden saataville.

Kysyntäjoustolla mahdollistetaan parempi tasapaino sähkön tarjonnan ja kysynnän välillä. Sähkönkäytön lisääntyessä ja ylittäessä sähköntuotannon, tuotannon lisäämisen sijaan edullisempi ja kestävämpi ratkaisu on vähentää kulutusta hetkellisesti kysyntäjouston avulla. Sähkönkäyttöä voidaan vastaavasti lisätä, kun sähköä on saatavilla yli tarpeen. Joustava kysyntä mahdollistaa paremmin myös vastuullisen sähkönkäytön, sillä tuotannon lisääminen tapahtuu usein fossiilisilla polttoaineilla.

Asiakkaalla on aina mahdollisuus olla osallistumatta alassäätöön. Fuseboxin ratkaisun avulla ei automaattisesti ohjata kiinteistöautomaatiojärjestelmiä, vaan sähkönkäyttäjä tekee aina lopullisen päätöksen sähkönkäytön säätämisestä.

Sähkönkulutuksessa säästämisen lisäksi Fuseboxin ratkaisun avulla voidaan saada myös tuottoja, sillä Fusebox maksaa asiakkaalle säästetystä sähköstä. Webinaarissa kuulet esimerkkejä säästöjen ja tulojen määristä.

Sähkön kysyntäjousto on osa EG EnerKeyn tekoälyominaisuus Inesiä. Ines mahdollistaa sen, että kysyntäjoustopotentiaalit löytyvät automaattisesti sähkön kulutusdatasta. EG EnerKey kontaktoi asiakkaat, jotka kiinteistöjen kulutusdatan perusteella hyötyisivät kysyntäjoustosta. Ratkaisun käyttöönotto on aina nopeaa ja erityisesti silloin, kun käytössä on pilvipohjainen kiinteistöautomaatiojärjestelmä.

Katso webinaarin esitysmateriaalit täältä:
Juha Liikanen – EG EnerKey
Kristian Lahtinen – Fusebox