Ines: Lämmön kulutuksen analytiikka

EnerKeyn älykkyysominaisuus Ines löytää energiankulutusdatasta energiansäästöpotentiaaleja ja auttaa näin ollen pienentämään energiankulutusta, kustannuksia ja päästöjä. Ines myös vapauttaa asiantuntijoiden aikaa manuaalisesta analysointityöstä toimenpiteiden toteuttamiseen.

Tähän mennessä Ines on menestyksekkäästi analysoinut ilmanvaihtodataa löytäen huomattavia säästöpotentiaaleja ja seuraavaksi Ines pureutuu lämmityksen analytiikkaan, jota tässä webinaarissa tarkastelemme.

Lämmityksen analyysi sopii kaikille lämmitetyille kiinteistöille. Lähtötiedoiksi riittää kohteen tuntitason lämmönkulutus ja kohteen pinta-ala ja nämä tiedothan löytyvät yleensä EnerKeystä jo ennestään. Analyysin avulla saa selville, kuinka paljon tavanomaiseen verrattuna kohde kuluttaa energiaa ja mikä kustannusvaikutus tällä on tavanomaiseen kohteeseen verraten. Analyysissä Ines ehdottaa todennäköisimpiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Webinaarissa EnerKeyn Business Product Manager Juho Linsuri kertoo lisää Inesin tekemästä lämmityksen analyysistä käytännössä sekä Inesin antamista konkreettisista ehdotuksista rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi Juho paljastaa, minkälaisia kokemuksia asiakkaillamme on Inesistä tähän mennessä.

Inesin lämmityksen analyysi täydentyy myöhemmin vielä lämmitystehon analyysillä ja tästä on järjestetty oma webinaarinsa.