EnerKey-vartti: Uudet vastuullisuusominaisuudet

EnerKey-energianhallintajärjestelmä tukee GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaista yhteiskuntavastuun raportointia.

EnerKeyssä on mahdollista seurata suoraa (Scope 1) ja epäsuoraa (Scope 2) energiankulutusta. Lisäksi EnerKeyssä voi seurata omaa sähköntuotantoa ja eriyttää se ostetusta energiasta.

Uutuutena EnerKeyssä voi myös tarkastella liikennepolttoaineen kulutusta (Scope 3).

Toinen uusi EnerKeyn ominaisuus on jätteiden seuranta. EnerKeyssä voi seurata yleisimpiä jätejakeita. Lisäksi on mahdollista summata yhteen esimerkiksi kierrätykseen menneen jätteen kokonaismäärä.

Myös ympäristövaikutusten (C02) seuranta onnistuu EnerKeyssä, jossa voi tarkastella hiilidioksidipäästöjä energiankäytölle sekä liikkumiselle ja polttoaineenkäytölle.