EnerKey-vartti: EnerKeyn uudet lajit käytännössä – esimerkkeinä käyttölajit ja ilmanlaatuindeksi

Enerkey-palveluun on lisätty suuri määrä uusia lajeja. Tässä webinaarissa käydään läpi esimerkkeinä uusista lajeista summaenergialajit, käyttölajit ja ilmanlaatuindeksi.

Uudet lajit tuovat uusia mahdollisuuksia EnerKeyn käyttöön, mutta eivät turhaan monimutkaista palvelun käyttöä, sillä uudet lajit saadaan näkyviin erikseen lisäämällä.

Energiantuotanto on murroksessa ja kiinteistöjen oma energiantuotanto lisääntyy huomattavissa määrin. Tämä on luonut tarpeen sekä oman tuotannon että ostoenergian seurannalle erikseen, mutta myös summattuna yhteen. Summaenergialajit vastaavat tähän tarpeeseen.

Käyttölajit ovat näkymiä mitatusta kulutuksesta ja ne muodostetaan virtuaalimittauksien avulla. Käyttölajeja ovat esimerkiksi valaistus, kylmälaitteet ja kiinteistösähkö. Kiinteistösähkön osuus kulutuksesta voidaan saada suoraan mittaamalla tai vähentämällä päämittauksen kulutuksesta kaikki alamittaukset.

EnerKey tukee ilmanlaatuindeksien vastaanottamista sisäilman seurantajärjestelmistä. Lisäksi EnerKey tukee CO2-, lämpötila- ja kosteusmittauksia.

Asiantuntijana webinaarissa on EnerKeyn Senior Product Manager Kimmo Kinnunen.