EnerKey-vartti: EnerKeyn uudet kulutuslajit

EnerKey-energianhallintajärjestelmä saa lisää mitattavia ja virtuaalisia lajeja, jotka eivät ole pelkästään energialajeja. Uusista lajiryhmistä kolme muodostaa oman palvelun: jäte, liikennepolttoaineet ja ilmanlaatu.

Uutena energialajina EnerKeyhin tulee Oma sähkö. Tällöin oma sähköntuotanto voidaan eriyttää ostetusta energiasta.

Käyttölajit ovat virtuaalimittauksilla muodostettuja näkymiä energiankulutukseen. Näiden avulla tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi ilmanvaihto, valaistus tai lämpöpumput.

Jäteraportointi-palvelukokonaisuus mahdollistaa kaikkien yleisten jätejakeiden, kuten biojäte, lasi, paperi ja muovi, esittämisen EnerKeyssä.

Liikenneraportointi-palvelussa summataan yrityksen liikennepolttoainekäyttö ja lisäksi on mahdollista muodostaa ajoneuvoista mittareita tai kerätä tieto kohteittain.

Enerkey tukee myös ilmanlaatuindeksien vastaanottamista kumppaneiden sisäilman seurantajärjestelmistä. Lisäksi EnerKey tukee CO2-, lämpötila- ja kosteusmittauksia.

Webinaarissa asiantuntijana on EnerKeyn Senior Product Manager Kimmo Kinnunen.