EnerKey-vartti: EnerKey vastuullisuusbudjetoinnin työkaluna

Tässä webinaarissa käydään läpi kustannusten ja investointien budjetointia EnerKeyn avulla.

EnerKeyssä on 69 lajia vastuullisuuden seurantaan. Nämä tarjoavat valmiiksi analysoitua ja visualisoitua tietoa myös budjetoinnin avuksi. EnerKeyn uusista lajeista ja vastuullisuusominaisuuksista katsot webinaarin täältä.

Syksyllä 2019 kaikilla EnerKey-käyttäjillä on testikäytössä EnerKeyn uusi kustannusraportointi. Kustannusraportoinnin avulla energiatehokkuustoimenpiteiden todelliset kustannusvaikutukset tulevat näkyviin.

Enerkey auttaa myös vastuullisuustoimenpide-ehdotusten keräämisessä. Ehdotuksen lisääminen on hepppoa ajasta ja paikasta huolimatta. EnerKeyssä vastuullisuustoimenpide-ehdotukset löytyvät yhdestä paikasta, jolloin toimenpiteiden läpikäynti, jalostus, priorisointi ja aikataulutus helppoa.