EnerKey-vartti: Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden raportointi

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat sitoutuneet tehokkaampaan energiankäyttöön. Sopimukseen liittyneiden tahojen tulee raportoida vuosittain energiankäytöstään ja energiankäytön tehostamistoimistaan. EnerKey-vartissa käydään tällä kertaa läpi sekä energiatehokkuussopimusta yleisesti että energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiden raportointia EnerKeyn avulla. Asiantuntijoina webinaarissa ovat EnerKeyn Kirsi Sivonen ja Heidi Nevalainen.