EnerKey-vartti: Energiapäällikkö-palvelu

EnerKeyn Energiapäällikkö-palvelu auttaa energiankäyttöön ja -hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Energiapäällikkö tuntee energia-alan lait ja velvoitteet. Energiapäällikkö kokoaa tiedon valmiiksi, jolloin asiakas pääsee keskittymään omaan ydintoimintaansa.

Energiapäällikkö-palvelu auttaa lisäksi esimerkiksi KETS-raportoinnissa ja energiatukihakemuksissa.

Energiapäällikön asiakkaita ovat muun muassa kunnat, isojen kiinteistöjen omistajat ja teollisuuden toimijat.

Asiantuntijoina webinaarissa ovat EnerKeyn Energiapäälliköt Heidi Nevalainen ja Juho Linsuri.