Asiakkaat

Teollisuus

Teollisuuden asiakasreferenssit

EG EnerKey-palvelu laajeni Energiapäällikkö-ratkaisuun

Kokemusta ja näyttöä EG EnerKeyn tarjoamista palveluista Parma oli saanut jo aiemmin kulutusseurantaan hankkimallaan EnerKey-palvelulla. Energiatehokkuuslaki innoitti Parman sertifioimaan ISO 50001 -standardin mukaisen energiahallintajärjestelmän ja pohtimaan sen edellyttämiä kehittämisvelvoitteita ja dokumentointia.

EG EnerKey-palvelu laajeni Energiapäällikkö-ratkaisuun, koska Parma halusi saada tukea energiansäästökohteiden tunnistamisessa niin tehtaissa kuin toimistotiloissakin sekä niihin parhaiten sopivat ratkaisut tehokkuuden saavuttamiseksi.

”Katsoimme tarpeelliseksi selkeyttää energianhallintaprosessejamme. Enää ei yksittäisten henkilöiden eri tehtailla tarvitse naputella hajatietoja Exceliin”, Erkkilä pelkistää.

Erkkilän mukaan Parman tehdaskiinteistöt eivät ole veljiä keskenään. Tämä tuo haasteita säästötavoitteiden vertailukelpoisuuteen. Energiapäällikkö-palvelulta odotetaan tähän eväitä.

Darekon: Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

” Kestävyys – sustainability – on hyvin monitahoinen asia.  Se on ekologista, sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä asioiden huomioimista siten, että maapallo säilyisi käyttökelpoisena ja toivottavasti nykyistä parempana tuleville sukupolville.

Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin, vaikka tehtävää sielläkin vielä riittää. Tuotannossa kierrätetään paljon materiaaleja – lähes kaikki – ja huomioimme hankintapolitiikassamme materiaalien kierrätettävyyden mahdollisimman pitkälle. Jätemateriaalit myydään eteenpäin ja jätteen syntyminen minimoidaan kaikissa vaiheissa. Tämä on myös taloudellisesti kannattavaa.

Monilla asiakkaillamme on vahvat kestävyyden periaatteet ja me luonnollisesti sitoudumme niihin. Pyrimme myös kertomaan asiakkaille erilaisista vaihtoehdoista, raaka-aineista ja työmenetelmistä, ja yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittämään tuotetta ja tuotantoa entistä kestävämmäksi ja taloudellisemmaksi.

Henkilökunnan hyvinvointi on viimeinen ja ehkä tärkein osa kestävyyttä ja korostuu yritystoiminnassa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Inhimillinen kestävyys voisi tarkoittaa ainakin turvallisia työtapoja ja ympäristöä, jossa työ ei vaaranna kenenkään terveyttä.

Näihin tavoitteisiin me olemme sitoutuneet, ne on dokumentoitu johtamisjärjestelmäämme, otettu käyttöön kaikissa yksiköissämme ja niiden noudattamisesta näkyy todisteet kaikessa toiminnassamme”, kertoo Darekonin laatupäällikkö Jari Aspegren.

 

1000+ asiakastamme luottaa meihin

Esimerkkejä yritysasiakkaistamme, jotka luottavat EG EnerKeyn palveluihin

Onnistuminen tarkoittaa sitä, että olet tehnyt parhaasi yhteisen ympäristömme eteen.

 

Voisimmeko tehdä vielä jotain enemmän?

 

Aloitetaan yhdessä, tänään

Uutiset

EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää

Webinaari

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen päästökompensaatioiden avulla – AFS Energy and EG EnerKey yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

Lue lisää

Webinaari

Uusia säästöjä sähkön kysyntäjouston avulla – EG EnerKey ja Fusebox yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

Lue lisää

Webinaari

EG EnerKey Forum LIVE 2021

Lue lisää

Blogi

EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

Lue lisää

Webinaari

EG Ines vertailuanalyysi

Lue lisää

Uutiset

EnerKey on nyt EG EnerKey

Lue lisää

Blogi

Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

Lue lisää

Blogi

Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

Lue lisää

Uutiset

Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

Lue lisää

Webinaari

Vesitehokkuutta ja vastuullisuutta Smartvattenin ja EnerKeyn yhteistyöllä

Lue lisää

EnerKey SaaS - City of Hyvinkaa

Uutiset

Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

Lue lisää

Blogi

Pilvipalvelulle API on elinehto

Lue lisää