Asiakkaat

Teollisuus

EnerKey SaaS – teollisuuden asiakasreferenssit

EnerKey-palvelu laajeni Energiapäällikkö-ratkaisuun

Kokemusta ja näyttöä EnerKeyn tarjoamista palveluista Parma oli saanut jo aiemmin kulutusseurantaan hankkimallaan EnerKey-palvelulla. Energiatehokkuuslaki innoitti Parman sertifioimaan ISO 50001 -standardin mukaisen energiahallintajärjestelmän ja pohtimaan sen edellyttämiä kehittämisvelvoitteita ja dokumentointia.

EnerKey-palvelu laajeni Energiapäällikkö-ratkaisuun, koska Parma halusi saada tukea energiansäästökohteiden tunnistamisessa niin tehtaissa kuin toimistotiloissakin sekä niihin parhaiten sopivat ratkaisut tehokkuuden saavuttamiseksi.

”Katsoimme tarpeelliseksi selkeyttää energianhallintaprosessejamme. Enää ei yksittäisten henkilöiden eri tehtailla tarvitse naputella hajatietoja Exceliin”, Erkkilä pelkistää.

Erkkilän mukaan Parman tehdaskiinteistöt eivät ole veljiä keskenään. Tämä tuo haasteita säästötavoitteiden vertailukelpoisuuteen. Energiapäällikkö-palvelulta odotetaan tähän eväitä.

Darekon: Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

” Kestävyys – sustainability – on hyvin monitahoinen asia.  Se on ekologista, sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä asioiden huomioimista siten, että maapallo säilyisi käyttökelpoisena ja toivottavasti nykyistä parempana tuleville sukupolville.

Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin, vaikka tehtävää sielläkin vielä riittää. Tuotannossa kierrätetään paljon materiaaleja – lähes kaikki – ja huomioimme hankintapolitiikassamme materiaalien kierrätettävyyden mahdollisimman pitkälle. Jätemateriaalit myydään eteenpäin ja jätteen syntyminen minimoidaan kaikissa vaiheissa. Tämä on myös taloudellisesti kannattavaa.

Monilla asiakkaillamme on vahvat kestävyyden periaatteet ja me luonnollisesti sitoudumme niihin. Pyrimme myös kertomaan asiakkaille erilaisista vaihtoehdoista, raaka-aineista ja työmenetelmistä, ja yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittämään tuotetta ja tuotantoa entistä kestävämmäksi ja taloudellisemmaksi.

Henkilökunnan hyvinvointi on viimeinen ja ehkä tärkein osa kestävyyttä ja korostuu yritystoiminnassa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Inhimillinen kestävyys voisi tarkoittaa ainakin turvallisia työtapoja ja ympäristöä, jossa työ ei vaaranna kenenkään terveyttä.

Näihin tavoitteisiin me olemme sitoutuneet, ne on dokumentoitu johtamisjärjestelmäämme, otettu käyttöön kaikissa yksiköissämme ja niiden noudattamisesta näkyy todisteet kaikessa toiminnassamme”, kertoo Darekonin laatupäällikkö Jari Aspegren.

 

1000+ asiakastamme luottaa meihin

Esimerkkejä yritysasiakkaistamme, jotka luottavat EnerKeyn palveluihin

Onnistuminen tarkoittaa sitä, että olet tehnyt parhaasi yhteisen ympäristömme eteen.

 

Voisimmeko tehdä vielä jotain enemmän?

 

Aloitetaan yhdessä, tänään

Blogi

Innostaako energia-alaa innovaatio?

Lue lisää

EnerKey Ines

Blogi

Ines Heating – Mitä lämmitysenergia tunnustaa?

Lue lisää

Blogi

Vähähiilinen blogisarja: Sähkön käyttäjästä vihreän sähkön tuottajaksi

Lue lisää

Uutiset

Haemme ohjelmistokehitystiimiimme ohjelmistokehittäjiä

Lue lisää

Uutiset

Ahvenanmaan maakuntahallitus ottaa käyttöön kattavan seurantajärjestelmän siirtymiseksi vihreän energian käyttöön

Lue lisää

Blogi

Suomalaiset brändit Euroopan suurimmassa vastuullisuustutkimuksessa

Lue lisää

Blogi

Sitoutumisemme hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Lue lisää

Webinaari

Loiste ja Powered by EnerKey

Lue lisää

Webinaari

EnerKey Forum LIVE 2020

Lue lisää

Blogi

Vähähiilinen blogisarja: Vastuullisuusjohtamisesta menestyksen avaintekijä

Lue lisää

Blogi

Jatkuvaa Kehitystä Lokakuussa: EnerKeyn Tuotepäällikön Blogisarja

Lue lisää

Webinaari

EnerKey-tuplavartti: Ines – Intelligence for Energy and Sustainability Management

Lue lisää

Blogi

Vähähiilinen blogisarja: Kannattavaa kasvua vastuullisuudella

Lue lisää

Blogi

Kestävä kehitys osana modernia liiketoimintaa

Lue lisää

Uutiset

Loiste etsii yrityksiä pilotoimaan Enerkeyn vastuullista energianhallinnan kokonaisuutta

Lue lisää