Palvelut

Muut asiantuntijapalvelut

Tarjoamme kattavasti energianhallinnan asiantuntijapalveluita

Alta löydät asiakkaidemme tarpeiden mukaan räätälöityjä asiantuntijapalveluita. Ota yhteyttä ja kerro energianhallinnan, energiatehokkuuden ja energiajohtamisen tarpeistasi, me tarjoamme ratkaisun.

Kan­nat­ta­vuus-
sel­vi­tyk­set

Investointipäätöksesi tueksi teemme selvityksiä lämmöntalteenotosta, kiinteistön automaation tilasta sekä vertailua erilaisten lämmitystapojen kesken. Arvioimme uusien energiamuotojen kuten aurinkosähkön kannattavuutta ja annamme puolueettoman lausunnon eri vaihtoehdoista.

Kulutusanalyysit

Hyödynnämme EnerKey-raportointipalvelua erilaisten kulutusanalyysien tekemiseen. Mikäli haluat hyödyntää energiankulutuksen seurantapalvelua täysmääräisesti, toteuttavat asiantuntijamme haluamasi kulutusanalyysit ja auttavat ottamaan kaiken hyödyn irti energiamittauksista.

Kau­ko­läm­mön
pe­rus­mak­su­sel­vi­tys

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy lämmitystehon tarpeen mukaan liityttäessä kaukolämpöverkkoon. Tehontarve voi ajan myötä laskea ja perusmaksu jäädä liian korkeaksi, ellei tilannetta aika ajoin tarkisteta. Perusmaksussa oleva virhe voi tuoda kiinteistöllesi jopa tuhansia euroja turhia kuluja vuodessa. Perusmaksuselvityksessä tarkastetaan kohteen todellista kulutusta vastaava tilausvesivirta tai -teho kolmen edellisen vuoden kulutuksien perusteella.

Saat selvityksestä laskentaraportin selkeine toimenpide-ehdotuksineen. Mikäli selvitys osoittaa, että perusmaksua maksetaan väärin perustein, se voidaan erillisellä toimeksiannolla neuvotella paikallisen lämpöyhtiön kanssa kiinteistön oikeaa kulutusta vastaavaksi. Saat pysyvän hintahyödyn heti, kun kaukolämpöyhtiö on laskenut perusmaksun oikealle tasolle.

Ve­si­liit­ty­män
pe­rus­mak­su­sel­vi­tys

Hyvin usein kiinteistön vedentarve laskee vesiyhtiön verkostoon liittymisen jälkeen. Näin voi tapahtua esimerkiksi energiansäästötoimenpiteiden ansiosta. Vedentarve on myös voitu alun perin voitu määritellä liian korkeaksi. Pienenkin eron oikaisu tarpeenmukaisen ja laskutettavan vedenkulutuksen välillä voi merkitä satojen eurojen säästöä perusmaksuissa.

Selvitämme laskennallisesti kolmen edellisen vuoden todellisen vedenkulutuksen perusteella, minkäkokoinen vesimittari kiinteistöösi tarvitaan. Mikäli ilmenee, että todellinen vedenkulutus on laskutettua pienempi, suosittelemme sinulle vesimittarin vaihtoa pienempään. Saat pysyvän hintahyödyn heti, kun olet ilmoittanut vesiyhtiölle uuden mittarikoon ja vesiyhtiö on vaihtanut kiinteistöön uuden vesimittarin.

Säh­kö­ve­rot

Sähköveroluokan tarkastus ja korjaus sopii pääosin yritykselle, joka harjoittaa valmistavaa teollista toimintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Vuonna 2015 sähköveroluokkien välinen ero on 15,5 euroa/MWh joka tarkoittaa 1000 MWh vuositasolla kuluttavalla asiakkaalla 15 500 euroa vuodessa.

Ammattitaitoisen palvelun lisäksi hoidamme kaikki tarvittavat asiakirjat eteenpäin puolestasi sekä neuvottelemme mahdollisten liikaa maksettujen sähköverojen palautuksista. Palautuksia pystytään hakemaan takaisin kuluvalta sekä kolmelta edeltävältä vuodelta, mikäli veroluokka on ollut väärä koko tuon ajan.

Siir­to­ta­rif­fiop­ti­moin­ti

Siirtotariffioptimoinnilla varmistamme, että kohteellasi on oikea siirtotuote. Näin et maksa sähkönsiirrosta liikaa. Selvityksessä tarkastellaan, mikä sähköyhtiön tarjoamista siirtotuotteista on kohteen sähkönkulutukselle ja -käytölle edullisin vaihtoehto. Noin 35 % tehdyistä tarkastuksista on tuottanut asiakkaillemme säästömahdollisuuksia.

Palvelussa selvitetään nykyiset käytössä olevat tariffit käyttöpaikoittain sekä sähkön kulutus viimeisen 12 kuukauden ajalta. Siirtokustannukset lasketaan nykyisille ja vaihtoehtoisille tariffeille. Tämän pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset tariffinvaihdoista. Työssä voidaan tarkastella myös verkkoyhtiön salliman loistehon ilmaisosuuden ylitys käyttöpaikoittain.

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat