Palvelut

Yrityksen energiakatselmukset

Autamme sinua toteuttamaan energiatehokkuslain vaatimat velvoitteet

Energiakatselmus antaa tarkkaa tietoa energiankulutuksesta ja sen jakaumasta, toimenpidesuosituksia energiakustannusten pienentämiseksi sekä takaisinmaksuajat toimenpide-ehdotuksille. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja -kustannuksia sekä kohteen energiankäytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä.

Toteutamme tarpeen mukaan sekä energiatehokkuuslain että Motivan ohjeiden mukaisia energiakatselmuksia ja –analyysejä. Kunnat, kuntayhtymät ja pienet yritykset saavat Motivan mukaisiin katselmointeihin tukea Business Finlandilta.

Erilaiset energiakatselmusmallit

Yrityksen energiakatselmus

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Mukaan sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein.

 

Lähtökohtaisesti suosittelemme kaikille Energiatehokkuussopimuksessa mukana oleville energiakatselmuksille vaihtoehtoista ETJ+ -järjestelmän tai ISO 50001 -standardin mukaista energianhallintajärjestelmän käyttöönottoa.

Olemme mielellämme apunanne päättäessänne valittavaa vaihtoehtoa. Lisäksi avustamme valitun vaihtoehdon toteuttamisessa ja aikatauluttamisessa lain vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä

Kiinteistön energiakatselmus

Soveltuu liike- ja palvelurakennusten energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen. Katselmusta voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennusten katselmusmenetelmänä: suuret liikekeskukset, sairaalat tai uimahallit.

  • Talotekniikka (sähkö, lämmitys, vesi, ilmanvaihto)
  • Rakenteet
  • Tilojen käyttö

Teollisuuden energiakatselmus

Sellaisille teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena. Tuotantoprosessien energian käyttöä tarkastellaan katselmuksessa vain siinä laajuudessa, että sen osuus voidaan esittää kokonaiskulutuksen jakaumissa.

  • Talotekniikka
  • Tilojen käyttö
  • Tehdaspalvelujärjestelmät

Teollisuuden ja prosessiteollisuuden energia-analyysit

Energia-analyysissä selvitetään yksityiskohtaisesti eri toimipaikkojen energian oma tuotanto ja käyttö sekä kartoitetaan mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen sekä itse prosesseissa ja niihin liittyvissä käyttöhyödykejärjestelmissä että kiinteistöissä.

  • Prosessin ja tuotannon energiansäästömahdollisuudet
  • Tehdaspalvelujärjestelmät
  • Talotekniikka
EnerKey käyttöliittymä

Tarvitsetko energiakatselmusta?

Toteutamme tarpeen mukaan sekä energiatehokkuuslain että Motivan ohjeiden mukaisia energiakatselmuksia ja –analyysejä.
Ota yhteyttä

Darekon Oy

”Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin.”

Jari Aspegren, laatupäällikkö, Darekon Oy Lue koko menestystarina >

"Pitkä yhteistyö EnerKeyn kanssa on tuonut 5 miljoonan euron vuosisäästöt."

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj Lue koko menestystarina >

"Energiatehokkuuden lisääminen on keino rajoittaa kustannusten nousutrendiä."

Marko Huttunen, toimitusjohtaja, Jyväskylä yliopiston ylioppilaskunta Lue koko menestystarina >

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat