Asiakkaat

Kunnat ja kaupungit

Julkisen sektorin asiakasreferenssit

EG EnerKeyn avulla energiakulutusten raportointiin menee vain murto-osa aiemmin kuluneesta työajasta, jolloin kaikki piti tehdä itse Excel-taulukoilla.

”Meillä on tavoitteena säilyttää saavutettu energiankulutustaso, minkä varmistamiseen sekä seurantaan EG EnerKey on meille erittäin tärkeä sekä toimiva työkalu. Koska EG EnerKey listaa suurimmat kuluttajat, voi sen avulla tehdä vertailuja ja tarvittaessa syventyä jonkun ominaiskulutukseltaan suuren kiinteistön kulutusprofiiliin. Näin EG EnerKeyn kautta meille valikoituu kiinteistöt, joihin lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan energiahankkeita”, kertoo Oulun kaupungin tilakeskuksen energia-asiantuntija Johanna Mäkelä.

”EG EnerKeyn avulla energiakulutusten raportointiin menee vain murto-osa aiemmin kuluneesta työajasta, kun kaikki piti tehdä itse Excel-taulukoilla.

Puhutaan siis lähes kahden viikon työajasta jo pelkästään KETS-raportoinnin osalta. Energiajohtamisen työkaluilla näen kaikki tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet ja saan yhdellä silmäyksellä koosteen, missä olemme menossa säästötavoitteiden suhteen. Tämä tekee energiakulutusten seuraamisesta kvartaali- ja vuositasolla erittäin helppoa”, Mäkelä summaa.

 

Oulu logo

Lahden Tilakeskus – tehokkuutta ja jatkuvaa parantamista

Lahden Tilakeskus toimii Lahden kaupungin toimitilahallinnosta ja kiinteistönpidosta vastaavana taseyksikkönä. Kiinteistökantaa on yhteensä noin 520 000 neliötä toimitilakäytössä olevina julkisina rakennuksina. Kiinteistöjen ylläpidon lisäksi Lahden Tilakeskuksella on joka vuosi useita kymmeniä rakennusprojekteja, investointitason pysytellessä vuosittain noin 40 miljoonassa eurossa.

Suuri kiinteistömassa vaatii luonnollisesti paljon ylläpitoa ja kuluttaa huomattavasti energiaa. Lahdessa ympäristövastuullisuus onkin otettu osaksi koko kaupungin strategiaa. Lahden Tilakeskus seuraa, tehostaa ja parantaa toimintojaan jatkuvasti. Keskeisenä osana toimintojen kehittämisessä ovat kiinteistöylläpidon tietopalvelu ja energiajohtamisjärjestelmä.

”Näin suuren kiinteistömassan ylläpito, töiden koordinointi ja korjaus ei onnistuisi ilman sähköistä huoltokirjaa. EG EnerKey mahdollistaa kulutuspoikkeamien huomaamisen lähes reaaliajassa. Lisäksi voidaan tarkastella koko kiinteistömassaa kerralla vain yhden kohteen sijaan, mikä parantaa tehokkuutta. Käytännössä järjestelmät toimivat oikein hyvin yhteen. Kentällä on ehdoton edellytys, että huoltokirjasta pääsee siirtymään energianhallintajärjestelmään yhdellä kirjautumisella”, toteaa Lahden Tilakeskuksen toimitilajohtaja Jouni Arola.

Lahden kaupungin logo

Sodankylä panostaa aidosti energiatehokkuuteen

”Kun pakkasasteet laskevat parhaimmillaan jopa 30-40 asteeseen pidemmäksikin aikaa, vaikuttaa se tietenkin merkittävästi myös energiankulutukseen, sillä lämmitykseen kuluu yllättävän paljon energiaa. Enegiatyöryhmällämme on hyvä, laaja kokoonpano eri konserniyhtiöstä, joten pystymme kokonaisvaltaisesti tarkkailemaan ja miettimään toimenpiteitä energiansäästöä varten.

EG EnerKey on tärkeässä roolissa suunnannäyttäjänä ja neuvojana. Kun tieto on keskitetysti saatavilla yhdestä paikasta, on helppo seurata kulutuksia ja puuttua poikkeamiin. Tällainen seuranta on nykypäivää, eikä ilman sitä varmaan enää pärjäisikään.

Ei varmasti tulisi panostettua samalla tavalla energia-asioihin ilman EG EnerKeyn asiantuntijapalveluja. Asiantuntijoiden säännöllinen seuranta, yhteydenotot ja tapaamiset antavat vakaan pohjan koko meidän energiatalouteemme”, toteaa Sodankylän tekninen johtaja, Matias Yliriesto.

Kemin kaupunki edelläkävijänä energiatehokkuudessa

Kemin kaupungin vuosittainen energiakulutus on 44 GWh, joka tarkoittaa kuluna yli 3,3 miljoonan euron laskua kuntalaisille. Seitsemän prosentin säästö pienentäisi kuluja noin 230 000 euroa.

”Investointien takaisinmaksuaika on 10-20 vuotta. Pitkällä tähtäimellä panostukset näkyvät kaupunkilaisille parempana palveluna, kun energiakuluista säästyneet rahat voidaan käyttää palveluihin”, kertoo tekninen johtaja Mika Grönvall.

Kemissä säästöjä on haettu asiantuntijoiden avulla kehittämällä systemaattista energia-ajattelua kaikessa tekemisessä. Kumppanina muutoksessa on toiminut energiansäästöön erikoistunut EG EnerKey.

”Selkeät tavoitteet, huolellinen suunnittelu ja aktiivinen kulutuksen seuranta on tuonut ryhtiä tekemiseen. Nyt osataan huomioida energianäkökulma kaikessa tekemisessä ja panostaa oikeisiin asioihin”, Grönvall jatkaa.

Jyväskylän kaupunki: Raportoitu säästö on jo tavoiteltua parempi

Energiatehokkuussopimuksen tuomat laskennalliset säästöt ovat Jyväskylän kaupungin energia-asiantuntija Tero Hirvelän mukaan hieman alle miljoonan euron luokkaa vuodessa.

”Nyt vaihtoehtoja säädöille ei ole enää kaksi, vaan voimme säätää useimmissa kohteissa ilmastoinnin moniportaisesti rakennuksen käytön mukaan nollasta sataan”, sanoo Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtaja Esko Eriksson.

Jyväskylän kaupunki on pärjännyt keskimäärin muita kaupunkeja paremmin. Hirvelä sanoo, että raportoinnin ja vertailun tarkoitus ei ole tuoda kilpailua kaupunkien välille, vaan kannustusta ja uusia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi.

”Nyt mietimme lähdemmekö hakemaan konkreettisia kohteita vielä syvemmältä tasolta. Ajatuksenamme on, että selvittäisimme tarkasti isoimpien kohteiden mahdollisuudet, sillä niistä syntyvät isoimmat säästöt. Tarkastelemme lukemia, jotka ovat kääntyneet joko hyvään tai huonompaan suuntaan. Tällä seurannalla voimme päästä kiinni käyttömuutoksiin”, Tero Hirvelä jatkaa.

 

EG Inesin avulla  9000 € vuosittaiset säästöt

“EG EnerKeyn uuden älykkyysominaisuuden Inesin avulla huomasimme ja pystyimme optimoimaan kiinteistöjemme ilmanvaihdon käyntiaikoja.

Saimme pelkästään käyntiaikojen optimoinnilla noin 9000 € vuosittaiset säästöt”, toteaa Eero Takala, LVI-asiantuntija, Riihimäen kaupunki.

 

Kokkola: Yhteistyö EG EnerKeyn kanssa on sujunut hyvin

”EG EnerKey-alusta on kattava: saan hyvin erilaisia raportteja, joita voin hyödyntää omassa työssäni energiankulutukseen ja -hallintaan liittyvässä viestinnässä sekä raportoinnissa ja yhteistyö on sujunut hyvin”, kertoo Klaus Kangas, Kaupunkitoimitilojen isännöitsijä, Kokkolan kaupunki​.

Hyvinkään kaupunki: on hyödyllistä, että toimenpiteiden raportointi ja kulutusseuranta ovat samassa palvelussa

“Vien suunnitellut toimenpiteet EG EnerKeyhin aina loppuvuodesta.

Kun toimenpiteet on seuraavana vuonna tehty, merkitsen ne EG EnerKeystä valmiiksi.

Ennen energiatehokkuusraportointia tarkistan toimenpiteille oikeasti toteutuneet säästöt laskennallisten sijaan.

Kun on energiatehokkuussopimuksen vuosiraportoinnin aika,kaikki on valmiina automaattisen kulutusseurannan avulla ja toimenpiteiden osalta.

Näen erittäin hyödyllisenä, että toimenpiteiden raportointi ja kulutusseuranta ovat samassa palvelussa, koska kulutukseen vaikuttavat toimenpiteet voidaan nähdä kulutusseurannan puolella”, kertoo Pasi Nevalainen, Energiainsinööri, Hyvinkää.

1000+ asiakastamme luottaa meihin

Esimerkkejä kunnista ja kaupungeista, jotka luottavat EG EnerKeyn palveluihin

Onnistuminen tarkoittaa sitä, että olet tehnyt parhaasi yhteisen ympäristömme eteen.

 

Voisimmeko tehdä vielä jotain enemmän?

 

Aloitetaan yhdessä, tänään

Uutiset

EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää

Webinaari

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen päästökompensaatioiden avulla – AFS Energy and EG EnerKey yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

Lue lisää

Webinaari

Uusia säästöjä sähkön kysyntäjouston avulla – EG EnerKey ja Fusebox yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

Lue lisää

Webinaari

EG EnerKey Forum LIVE 2021

Lue lisää

Blogi

EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

Lue lisää

Webinaari

EG Ines vertailuanalyysi

Lue lisää

Uutiset

EnerKey on nyt EG EnerKey

Lue lisää

Blogi

Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

Lue lisää

Blogi

Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

Lue lisää

Uutiset

Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

Lue lisää

Webinaari

Vesitehokkuutta ja vastuullisuutta Smartvattenin ja EnerKeyn yhteistyöllä

Lue lisää

EnerKey SaaS - City of Hyvinkaa

Uutiset

Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

Lue lisää

Blogi

Pilvipalvelulle API on elinehto

Lue lisää