Asiakkaat

Kiinteistöjen omistajat

EG EnerKey SaaS – kiinteistömassojen omistajien asiakasreferenssit

”EG EnerKeysta saatava informaatio on avainasemassa Kevan energiatehokkuuden seurannassa.”

EG EnerKey SaaSin pitkäaikainen käyttö mahdollistaa Kevan kiinteistöjen energiankulutustietojen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. EG EnerKeyn kulutusraportoinnissa seurataan kiinteistöjen energiakulutuksia säännöllisesti, verraten samalla energiankulutusta aikaisempaan tasoon.

Kulutuspoikkeamia havaittaessa selvitetään välittömästi niiden alkuperä ja pysytään puuttumaan mahdollisiin tehottomuuksiin viipymättä. Ilman luotettavaa raportointijärjestelmää poikkeamiin tarttuminen, kiinteistöjen energiakulutusten vertailu ja analysointi sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekeminen ajoissa ei olisi mahdollisia.

EG EnerKeysta saatava informaatio on avainasemassa Kevan energiatehokkuuden seurannassa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan EG EnerKey-kulutusraportoinnin ja keskeisten tunnuslukujen avulla. EG EnerKey tuo läpinäkyvyyttä tuottamansa informaation avulla ja se mahdollistaa myös oppimisen erilaisten investointien toteutumien vertailun avulla. Parhaita käytäntöjä voidaan näin hyödyntää asianmukaisesti kaikissa kiinteistökohteissa. Tämä parantaa energiatehokkuutta entisestään.

Keva logo

Fennia Kiinteistöt vastuullisen energianhallinnan kehityspolulla

”Energiatehokkuudesta huolehtiminen on olennainen osa vastuullista kiinteistösijoittamista ja -omistamista. Jotta energiatieto saadaan päätöksenteon tueksi kaikille organisaation tasoille, pitää saatavilla olla ajantasaiset ja luotettavat tiedot kiinteistöjen energiankulutuksista.

 Olemme luoneet jatkuvan parantamisen mallin, jossa nykytilan kartoituksen jälkeen seuraamme aktiivisesti tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista. EG EnerKeyn SEMS-alusta mahdollistaa energiatehokkuuden ja vastuullisuuden jatkuvan parantamisen tuomalla selkeästi esille kiinteistöjen kuluttamat energialajit, eurot ja CO2-päästöt rinnakkain.

Uudet työkalut tehostavat myös energialaskujen hallinnan ja vuokralaislaskutuksen prosesseja”, toteaa Fennia Kiinteistöjen ylläpitopäällikkö Aki Paavola.

 

Technopolis: on tärkeää pystyä seuraamaan energiankulutusta tarkasti

”Kokemuksemme EG EnerKeystä on hyvin pitkäikäinen. Olemme arvostaneet sitä, että EG EnerKeyn kehitys ei ole koskaan pysähtynyt.

Kiinteistöalalla energiakustannukset ovat todella suuria, noin kolmasosa kaikista huoltokustannuksista. Sen vuoksi on tärkeää pystyä seuraamaan energiankulutusta tarkasti.

EG EnerKey on hyvä, kun haluaa nopeasti kartoittaa kokonaiskulutuksen tai esimerkiksi sen isoimmat poikkeamat. Seurannan tulokset ovat tukena koko raportointiprosessissamme ja osa koko konsernia koskevia tietoja.

Energiankulutuksen seurannan ansiosta ei saavuteta ainoastaan taloudellisia tuloksia. EG EnerKeyn avulla organisaatio voi tunnistaa muitakin energiajohtamisen mahdollisuuksia ja seurata energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksia.

Meidän konsernissamme on ihan yksi yhteen se, että pienemmästä energiankulutuksesta seuraa vähemmän ympäristöhaittoja. Se on meille tärkeää”, Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä kertoo.

Technopoliksen logo

Vuo-Kiinteistöpalvelut haluaa auttaa asiakaskiinteistöjään energiatehokkuuden parantamisessa.

Apukeinoksi tähän valikoitui EG EnerKey-raportointipalvelu.

Monipuolisia isännöintipalveluja tarjoava Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoitaa Helsingin itäisissä kaupunginosissa ja kantakaupungissa noin 150 taloyhtiötä. Asuntoja niissä on yhteensä 8 000.

Vuo-Kiinteistöpalvelujen toimitusjohtaja Kari Hiltunen kertoi EnerKeyn päätyneen ratkaisuksi paitsi heille sopivien ominaisuuksiensa vuoksi myös siksi, että yhtiössä työskentelevällä isännöintipalvelun esimiehellä, Jarmo Mäkisellä oli järjestelmästä myönteistä kokemusta aikaisemmasta työpaikastaan.

Hiltunen odottaa nettipohjaisen EnerKey-palvelun helpottavan mittaustiedon keruuta ja raportointia sekä nopeuttavan mahdollisiin ongelmiin puuttumista.

”Palvelun pitää toimia moitteettomasti ja nopeasti sekä poistaa nykysysteemiimme liittyneet epäkohdat. Meillä ei ennestään ollut yhteistä järjestelmää mittaustiedon keruuseen. Tiedot kerättiin manuaalisesti, jolloin niihin saattoi pujahtaa epätarkkuuksia ja syöttövirheitä. EG EnerKey sopii myös muutaman vuoden ylläpitämäämme EcoStart-ohjelmaan.”

 

YH Ko­dit: Halusimme kumppanin, joka on ehdottomasti puolueeton.

YH Kodit tavoittelee yhteistyöllä pitkäjänteistä energianhallintaa riippumattoman asiantuntijan avulla.

”Haluamme käyttää kiinteistöjämme entistä fiksummin, asumismukavuudesta kuitenkin tinkimättä. Tavoitteena on pienentää omaa hiilijalanjälkeämme optimoidulla energian käytöllä. Näemme tässä säästöpotentiaalin”, kertoo YH Kotien asiakkuuspäällikkö Stefan Stortz.

YH Kodit ja EG EnerKey ovat tehneet yhteistyötä jo useamman vuoden ajan.

”Aiempi onnistunut yhteistyö liputti EnerKeyn kumppanuuden puolesta. Halusimme kumppanin, joka on ehdottomasti puolueeton. EG EnerKey on selkeä asiantuntijataho, joka tarjoaa puolueetonta tietoa ja palveluita energian viisaampaan käyttämiseen”, jatkaa Stortz.

Energiatehokkuus tulee olemaan tulevaisuudessa ydintoimintaa JYY:n kiinteistöjohtamisessa

JYY on solminut kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen RAKLI ry:n ja Motiva Oy:n kanssa. Sen myötä JYY sitoutuu tuottamaan tietyn määrän energiansäästöä seuraavien vuosien aikana. Tämä luo raamit JYY:n tulevalle kiinteistötoiminnalle, ja oli alkusysäyksenä EG EnerKeyn kanssa aloitetulle yhteistyölle.

EG EnerKeyn ja JYY:n yhteistyön tavoitteena on tehdä JYY:n kiinteistökannasta tehokkaampaa, ja samalla pyrkiä lisäämään toiminnan yhteiskuntavastuullisuutta.

EG EnerKey työstää JYY:lle energiastrategiaa, jossa määritellään tavoitteita ja keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Haluamme parantaa energiatehokkuutta koko kiinteistökannassamme. Otamme käyttöön uutta energiatehokasta teknologiaa ja etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja perinteisten muotojen rinnalle. Tavoitetilana on lähteä alusta alkaen oikeille poluille, sillä tulossa on paljon peruskorjaus- ja uudishankkeita tuleville vuosille”, sanoo JYY:n toimitusjohtaja Marko Huttunen.

KOAS saavutti viime vuoden aikana 500 000 euron laskennallisen säästön energiakuluissaan

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS saavutti viime vuoden aikana 500 000 euron laskennallisen säästön energiakuluissaan. Taustalla on pitkäjänteisesti tehty työ energiahallinnan eteen.

”Energiansäästö on kokonaisuus, jonka suhteen pyrimme tekemään koko ajan parannuksia. Kyse voi olla pienistäkin jutuista, mutta se on jatkuvaa. Kaiken taustalla on mittaaminen. On vaikea säästää, jos ei tiedetä missä mennään. Seuranta on energiansäästössä avainasemassa. Kun tiedämme, mitä kohteissa tapahtuu, on energiansäästö mahdollista.

Näemme toimenpiteiden vaikutukset reaaliaikaisesti ja tunnistamme mahdolliset energiasyöpöt heti, sillä energiankulutuksen nouseminen yhdessä paikassa aiheuttaa hälytyksen.

Olemme saaneet hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä. Yhteistyö EnerKeyn kanssa on sujunut hyvin. Apua on saanut aina, kun sitä on tarvinnut. ”, korostaa KOASin kiinteistöinsinööri Satu Varstala.

EnerKey KOAS referenssi

AVAIN Yhtiöt: EG EnerKeyn avulla saavutamme asetetut tavoitteet

”Energianhallinnan avulla pyrimme asukkaidemme hyviin elinoloihin ja mahdollisimman nopeaan reagointiin vikatilanteessa.

EG EnerKeyn avulla saavutamme asetetut tavoitteet.

Lisäksi EG EnerKeyn raportointiominaisuudet ovat erinomaiset ”, kertoo Jan Bertills, Director, Real Estate Management, AVAIN Yhtiöt.

Avain logo

1000+ asiakastamme luottaa meihin

Esimerkkejä yritysasiakkaistamme, jotka luottavat EG EnerKeyn palveluihin

Onnistuminen tarkoittaa sitä, että olet tehnyt parhaasi yhteisen ympäristömme eteen.

 

Voisimmeko tehdä vielä jotain enemmän?

 

Aloitetaan yhdessä, tänään

Uutiset

EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää

Webinaari

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen päästökompensaatioiden avulla – AFS Energy and EG EnerKey yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

Lue lisää

Webinaari

Uusia säästöjä sähkön kysyntäjouston avulla – EG EnerKey ja Fusebox yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

Lue lisää

Webinaari

EG EnerKey Forum LIVE 2021

Lue lisää

Blogi

EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

Lue lisää

Webinaari

EG Ines vertailuanalyysi

Lue lisää

Uutiset

EnerKey on nyt EG EnerKey

Lue lisää

Blogi

Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

Lue lisää

Blogi

Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

Lue lisää

Uutiset

Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

Lue lisää

Webinaari

Vesitehokkuutta ja vastuullisuutta Smartvattenin ja EnerKeyn yhteistyöllä

Lue lisää

EnerKey SaaS - City of Hyvinkaa

Uutiset

Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

Lue lisää

Blogi

Pilvipalvelulle API on elinehto

Lue lisää