Asiakkaat

Kaupan ala

EnerKey SaaS – kaupan alan asiakasreferenssit

“Pitkä yhteistyö EG EnerKeyn kanssa on tuonut 5 miljoonan euron vuosisäästöt”

Vuonna 2008 Kesko lähti mukaan kaupan alan energiasopimukseen, jonka tarkoituksena on osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Kesko saavutti vuoteen 2016 loppuun asetetut tavoitteet kirkkaasti ja on mukana myös uudella, vuoteen 2025 asti ulottuvalla sopimuskaudella. Uudella kaudella tavoitteena on säästää vähintään 7,5 % energian kokonaiskulutuksesta. Yhteiskuntavastuu on yksi Keskon strategisista kulmakivistä. Energian tehokas tuotanto ja käyttö hillitsee ympäristövaikutuksia.

– Energiansäästö on yksi keskeinen toimi ilmastonmuutosta vastaan. Kesko on energiansäästössä edelläkävijöiden joukossa. Olemme hyvässä vauhdissa tavoitteiden toteutumisessa, kertoo  Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

– Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Asiakas voi käydä K-kaupassa luottavaisin mielin oli sitten kyse kalavalikoimasta, valaistuksesta tai kylmälaitteiden energiankulutuksesta.

Jo saavutettuja yli 5 miljoonan säästöjä Kalervo kuvailee win-win-tilanteeksi.

– Me säästämme ja ympäristö säästää.

 

Osuuskauppa Arina toimii tavoitteellisesti toimintamallejaan kehittäen, huomioiden myös vastuullisuuden ja ympäristöseikat

Osuuskauppa Arina liittyi S-ryhmän etujoukoissa mukaan EG EnerKeyn palveluihin vuonna 2016, muun ryhmän seuratessa kaksi vuotta myöhemmin. Arinalla on käytössään energianhallinnan kokonaisuus: Energiaraportoinnin ja energiajohtamisen työkalujen lisäksi energialaskujen hallinta, kustannusten raportointi sekä vuokralaislaskutus.

”Energialaskujen käsittely ja vuokralaislaskutus oli luonnollista keskittää EnerKeylle, jonka ytimessä on energiatiedon hallinta ja jatkojalostus. Energiatiedon päälle rakentuvat valmiit, automaattiset prosessit ovat paitsi yhtenäistäneet energialaskuihin liittyvää toimintamallia, luoneet merkittävää tehokkuutta sisäiseen tekemiseemme.

Energialaskujen käsittely ja vuokralaislaskutus tapahtuu sujuvasti ja sovitussa aikataulussa – ja mikä tärkeintä: me voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme”, kiinteistöpäällikkö Asko Lehto kertoo.

 

Monialayhtiö Wihuri haluaa edistää energiatehokkuuttaan

Energiapäällikkö-yhteistyö on onnistunut odotusten mukaisesti. EG EnerKey auttaa Wihuria järkeistämään energiankäyttöään erityisesti kohteissa, joissa sähköä kuluu paljon. Wihuri-konsernin kiinteistöpäällikön Timo Nummisen mukaan yhtiön energian kokonaiskulutus Suomessa on 90 gigawattituntia. Tästä sähkö muodostaa valtaosan, 72 prosenttia.

”Wihuri voi tehostaa energiankäyttöään merkittävästi. Virallinen välitavoite vuodelle 2020 on neljä prosenttia, jonka helposti saavutamme. Oma tavoitteemme on kovempi. Pakkausteollisuudessa on myös suurin sähkönsäästöpotentiaali. Tuotannossa syntyy runsaasti lämpöä, jonka talteenottoa voi vielä nykyisestäkin tehostaa.

Lämmön otamme talteen myös Metro-tukuissa, joissa lämpöä tuottavat erityisesti suuret kylmätilat. Pakkausteollisuudessa työskentelee omaa kunnossapitohenkilöstöä, joka hoitaa kiinteistöön liittyviä energia-asioita mallikkaasti. Ulkopuolinen energiapäällikkö tuo kuitenkin aina uutta tietoa ja osaamista. Energianhallinta- ja raportointipalveluissa käytämme hyödyksi EG EnerKeytä, johon Energiapäällikkö-ratkaisu hyvin nojautuu olemassa olevine lähtötietoineen. Kokemukseni aikaisemmista palveluista ovat olleet myönteisiä. Myös Energiapäällikkö-yhteistyö on onnistunut odotusten mukaisesti”, Wihuri-konsernin kiinteistöpäällikkö Timo Numminen summaa.

1000+ asiakastamme luottaa meihin

Esimerkkejä yritysasiakkaistamme, jotka luottavat EnerKeyn palveluihin

Onnistuminen tarkoittaa sitä, että olet tehnyt parhaasi yhteisen ympäristömme eteen.

 

Voisimmeko tehdä vielä jotain enemmän?

 

Aloitetaan yhdessä, tänään

Uutiset

EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää

Webinaari

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen päästökompensaatioiden avulla – AFS Energy and EG EnerKey yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

Lue lisää

Webinaari

Uusia säästöjä sähkön kysyntäjouston avulla – EG EnerKey ja Fusebox yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

Lue lisää

Webinaari

EG EnerKey Forum LIVE 2021

Lue lisää

Blogi

EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

Lue lisää

Webinaari

EG Ines vertailuanalyysi

Lue lisää

Uutiset

EnerKey on nyt EG EnerKey

Lue lisää

Blogi

Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

Lue lisää

Blogi

Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

Lue lisää

Uutiset

Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

Lue lisää

Webinaari

Vesitehokkuutta ja vastuullisuutta Smartvattenin ja EnerKeyn yhteistyöllä

Lue lisää

EnerKey SaaS - City of Hyvinkaa

Uutiset

Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

Lue lisää

Blogi

Pilvipalvelulle API on elinehto

Lue lisää