ISO 50001 sertifikaatti

Järjestelmä

Sertifikaatit

EnerKeyn sertifikaatit

EnerKey on verifioitu ISO 50001 -yhteensopiva energiajohtamisjärjestelmä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja energiankäytön hallintaan.

ISO 50001 -verifioinnin lisäksi EnerKey täyttää ISO 14001 -yhteensopivuuden verifioinnille asetetut energianhallinnan vaatimukset. EnerKeyn verifioinnin suoritti Bureau Veritas Certification Finland, 21. elokuuta 2018.

EnerKey ISO 50001  -sertifikaatti

Mikä on ISO 50001?

ISO 50001 on maailmanlaajuinen standardi energiatehokkuuden hallintaan. Sen avulla organisaatio luo tavoitteet energian käytölle.

Energiahallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joita tehdään energian järkevän käytön ja hankinnan toteuttamiseksi. Energianhallintajärjestelmä on puolestaan säännöllinen, järjestelmällinen toimintatapa, jolla varmistetaan energianhallinnan hyvät tulokset.

Energianhallintajärjestelmä sisältää pelisäännöt ja tavoitteet toiminnalle, tekemisen organisoinnin sekä työkalut energianhallintaan liittyvien tietojen tehokkaaseen käsittelyyn. Siinä missä muitakin johtamisjärjestelmiä, myös hyvin toteutetun ja dokumentoidun energianhallintajärjestelmän voi halutessaan sertifioida. Tunnetuin sertifikaatti on kansainvälinen ISO 50001. Suomessa on käytössä myös ETJ+ -sertifiointi.

 

ISO 14001 – standardi ympäristöasioiden hallintaan on rakenteeltaan samanlainen, joten energianhallintajärjestelmä on helppo integroida osaksi olemassaolevia laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmiä.

Koska energianhallintajärjestelmässä on pohjimmiltaan kysymys vain fiksusta tavasta hoitaa energia-asioita, se sopii kaikille vastuullisille energian käyttäjille. Monilla organisaatioilla nykyiset toimintatavat jo osin täyttävät energianhallintajärjestelmän kriteerit. Kysymys on tällöin pienten asioiden parantamisesta, jotta kokonaisuus saadaan kuntoon.

Autamme mielellämme organisaatiotasi energianhallintajärjestelmän luomisessa:

Ota yhteyttä

"Pitkä yhteistyö EnerKeyn kanssa on tuonut 5 miljoonan euron vuosisäästöt."

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj Lue koko menestystarina >

Darekon Oy

”Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin.”

Jari Aspegren, laatupäällikkö, Darekon Oy Lue koko menestystarina >

portaat

"Kentällä on ehdoton edellytys, että huoltokirjasta pääsee siirtymään energianhallintajärjestelmään yhdellä kirjautumisella."

Jouni Arola, kiinteistöpäällikkö, Lahden Tilakeskus Lue koko menestystarina >

Technopoliksen henkilökunta käyttämässä EnerKeytä

"Olemme arvostaneet sitä, että EnerKeyn kehitys ei ole koskaan pysähtynyt."

Johanna Kivelä, kiinteistöpäällikkö, Technopolis Oyj Lue koko menestystarina >

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat