Järjestelmä

Mittausdatan laadunvarmistus

EnerKeyn mittausdatan laadunvarmistuksen parissa työskentelee lähes 20 asiantuntijaa​

Asiantuntijamme varmistavat mittauksien kytkennän, etäluentalaitteiden konfiguroinnin ja mittausten liittämisen tietojärjestelmiin​. Vikaantuneiden mittauspäätteiden sekä tietoliikenneyhteyksien toimeensaattaminen hoidetaan kuntoon yhdessä asiakkaan ja hänen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mittausdatan laadunvarmistuksen päivärutiinit

Laadunvarmistuksemme saa tehtäviä mittausdatan toiminnanohjausjärjestelmästämme, suoraan asiakkailta sekä EnerKey HelpDeskin kautta​. Asiakkaiden mittaukset käydään läpi ja korjataan mahdolliset ongelmat. Laadunvarmistuksen käsittelemä mittatieto on pääasiassa peräisin fyysiseltä mittarilta. Mittalaitteen laadulla ja tekniikoilla suuri merkitys tulevan mittaustiedon laatuun​. Datan kerääjiä, keräystapoja ja käyttäjiä on monenlaisia.

 

  • Mittausdatan laadunvarmistus

  • Mittaustiedon oikeellisuus

  • Lukemapoikkeamien ja puutteiden korjaus​

  • Uuden mittatietokannan kehitys

  • Laajat integraatiot ja rajapinnat

Tiedon avoimuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa​

EnerKey-järjestelmän integroitavuuteen tullaan panostamaan tulevaisuudessakin vahvasti.​ Kehitämme myös uutta mittaustietojärjestelmäämme eteenpäin.

Tavoitteena on edelleen parempi mittaustiedon laatu sekä palvelun skaalautuvuuden ja nopeuden parantaminen. Tulevaisuuden kehityskohteina on myös automaattinen vikojen havainnointi ja korjaukset  sekä uusien mittausten nopeampi kytkeminen EnerKeyhin.

EnerKey käyttöliittymä
portaat

"Kentällä on ehdoton edellytys, että huoltokirjasta pääsee siirtymään energianhallintajärjestelmään yhdellä kirjautumisella."

Jouni Arola, kiinteistöpäällikkö, Lahden Tilakeskus Lue koko menestystarina >

"KOAS saavutti viime vuoden aikana 500 000 euron laskennallisen säästön energiakuluissaan."

Satu Varstala, kiinteistöinsinööri, KOAS Lue koko menestystarina >

"Pitkä yhteistyö EnerKeyn kanssa on tuonut 5 miljoonan euron vuosisäästöt."

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj Lue koko menestystarina >

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat