Järjestelmä

Kulutuslajit

EnerKeyn kulutuslajien avulla seuraat sinulle tärkeitä tunnuslukuja ja kulutuksia

EnerKeyn uudet kulutuslajit

Kehitämme jatkuvasti järjestelmäämme paremmaksi asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. EnerKey on laajentunut mitattavien ja virtuaalisten kulutuslajien osalta jopa 69 lajin verran. Tämä ei ole kuitenkaan monimutkaistanut EnerKeyn käyttöä. Uusista 69 lajiryhmästä kolme muodostavat oman palvelun: jäte, liikennepolttoaineet ja ilmanlaatu. 

Energiatyypit

Yksi uusista energialajeista on Oma sähkö, joka mahdollistaa oman sähkötuotannon eriyttämisen ostetusta energiasta. EnerKeyhin on luotu uudet summaenergialajit, jotka mahdollistavat ostoenergioiden tarkastelun. Uudet summaenergiat näytetään kuitenkin vain, jos yrityksesti profiililla on omatuotantoa sisältäviä kohteita. 

Ota yhteyttä

MWh-lämmitysenergia

EnerKey mahdollistaa energiamittauksen lämmitysenergioille, joille on aikaisemmin jo ollut tilavuuspohjainen mittaustuki. Uutena ominaisuutena MWh-mittaukset on mahdollista syöttää suoraan EnerKeyhin. Myös tilavuusmittaus voidaan syöttää EnerKeyhin, mikä mahdollistaa hyötysuhdetarkastelun.

Ota yhteyttä

Käyttölajit

EnerKeyn käyttölajeilla tarkoitetaan virtuaalimittauksilla muodostettuja näkymiä energiankulutukseen. Niitä ovat esimerkiksi kiinteistösähkö, valaistus, kylmälaitteet, lauhdelämpö, ilmanvaihto, lämpöpumput, lämmitysenergia, jäähdytysjärjestelmä ja latausjärjestelmä. Näiden lisäksi järjestelmästämme löytyy niin sanottuja Custom-käyttölajeja, joilla voidaan asiakaskohtaisesti laskea esimerkiksi suhdelukuja, prosenttipohjaisia asioita ja tehdä virtuaalimittauksia.

Ota yhteyttä

Jätteet ja jäteraportointi

EnerKey tukee yleisiä jätejakeita, kuten metallia, lasia, biojätettä, muovia, sekajätettä ja paperijätettä. Kokonaisjätemäärälle ja kierrätysjätteelle on saatavilla myös summaenergialajit. EnerKeystä löytyy kattavat massatyökalut, joiden avulla on mahdollista tuoda kuukausitasoisesti jätetietoa haluamallaan tavalla. Rakennamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan myös saumattomia integraatioita jätteenhuolintayritysten järjestelmiin.

Ota yhteyttä

Liikennepolttoaineet

EnerKey mahdollistaa liikennepolttoaineiden käytön raportoinnin, jonka kautta voit raportoida myös polttoaineiden aiheuttamat päästöt. EnerKeyn liikenneraportointi on osa yrityksesi vastuullisuusraportointia. Liikenneraportointia voi toteuttaa monella eri tavalla, koko yrityksen tasolla, kohteittain tai muodostaa jopa ajoneuvokohtaisia mittareita. Myöskin matkan mittaaminen mahdollistuu EnerKeyn uusilla liikenteen kulutuslajeilla.

Ota yhteyttä

Ilmanlaatu

Nyt saat ilmanlaatuindeksin näkyviin EnerKeyhin kuvaten joko hetkellistä tai trendimäistä sisäilman laatua. Yhden indeksin sijasta voidaan voit tallentaa myös ilmanlaadun eri komponentteja näkyviin. EnerKeystä voit lukea suoraan ilmanlaatutietoa ja yhdistää sisäilman laadun energiankulutustietoon tai muuhun EnerKeyssä olevaan dataan.

Ota yhteyttä

Henkilömäärätieto

Uutena mahdollisuutena on kerätä henkilömäärätietoa sisään ja ulos. Rakennuksessa olevien henkilöiden määrätietoa voidaan hyödyntää EnerKeyn seuranta- ja analyysimahdollisuuksissa. Henkilömäärätiedon yhdistäminen kulutustiedon kanssa antaa kiinteistön toimivuudesta uudella tavalla näkymää ulos.

Ota yhteyttä

Hyötysuhdemittaus

Hyötysuhdemittaukset tulevat EnerKeyhin tuettuina omina liittyvinä mittauksina. Esimerkiksi ilmalämpöpumpulle voidaan tehdä hyötysuhdemittaus, jota voidaan verrata hyötysuhdekulutukseen.

Ota yhteyttä

"KOAS saavutti viime vuoden aikana 500 000 euron laskennallisen säästön energiakuluissaan."

Satu Varstala, kiinteistöinsinööri, KOAS Lue koko menestystarina >

"Pitkä yhteistyö EnerKeyn kanssa on tuonut 5 miljoonan euron vuosisäästöt."

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj Lue koko menestystarina >

"Jyväskylässä seurataan säännöllisesti EnerKeyn palveluiden kautta rakennuskohteiden kulutusta."

Tero Hirvelä, energia-asiantuntija, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kaupunki Lue koko menestystarina >

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat