Järjestelmä

Energiajohtaminen

Ilman johtamista energiaa menee hukkaan

Energiankulutusta ja ennen kaikkea oikea-aikaista käyttöä oikeassa kohteessa voidaan hallita ja johtaa systemaattisen toimintatavan avulla. Kun on kyse suurista energiankulutuksista, systemaattisen energiajohtamisen rooli korostuu, koska pienilläkin säästöillä on suuri euromääräinen arvo.

EnerKeyn Energiajohtaminen

Energiatehokkuustoimenpiteiden hallinta onnistuu keskitetysti energiajohtamisen työkalun avulla yritys-, kohde- tai mittarikohtaisesti​. Jokainen poikkeaman syy voidaan dokumentoida energianseurantaohjelmaan kohdekohtaisesti tarvittavalle aikavälille. Tavoitteita voidaan asettaa sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille, kohteittain tai energialajeittain. Myös tavoiteaikasarjojen asettaminen onnistuu vaivatta. Voit tehdä uusien toimenpiteiden priorisointia ja valmistelua päätöksentekoa varten​ sekä analysoida jo toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia.

  • Energiatehokkuustoimenpiteiden hallinta

  • Energiakulutuksen poikkeamien dokumentointi

  • Tavoitteiden asettaminen

  • Toimenpiteiden priorisointi

  • Toimenpiteiden valmistelu

  • Toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksien analysointi

Mitä on energiajohtaminen?

Energiajohtaminen tarkoittaa kokonaisvaltaista energiaan liittyvän kulutuksen ja tuotannon hallintaa. Siihen kuuluvat energiantuotannon ja energiankulutuksen suunnittelu ja muut toiminnot. Energiajohtaminen on energian käyttöä vaatimusten mukaisesti, samalla ottaen huomioon ympäristö- ja taloudelliset päämäärät. Sen tavoitteina ovat resurssien säilyttäminen, ilmastonsuojelu ja kustannuksissa säästäminen, samalla kun energiankuluttajat saavat kuitenkin tarvitsemansa määrän energiaa.

Energia-asioiden johtamisen tueksi ja ohjenuoraksi on olemassa kansainvälisesti tunnettu ISO 50001 energiajohtamisjärjestelmän standardi. Se määrittelee laatujärjestelmätyyppisen rakenteensa avulla energiajohtamisen toimintamallin. Järjestelmä soveltuu yritysten lisäksi myös mille tahansa muullekin organisaatiolle. Energianjohtamisjärjestelmän avulla voidaan jakaa tehtäviä alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille joko lyhempikestoisina projekteina tai jatkuvina palveluina. Kumppanit ohjeistetaan toimimaan suunnitelman mukaan, jolloin toiminnan laatu pysyy tasaisena.

Energiajohtamisen käsite kiinteistöalalla on vielä suhteellisen nuori. Energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian hyödyntämisen lisääminen nähdään tärkeänä, mutta näiden asioiden systemaattinen johtaminen pohjautuen esim. yrityksen energiastrategiaan on toistaiseksi vielä harvinaisempaa. Energiajohtamiseen kannattaakin ehdottomasti panostaa nyt, sillä sen avulla voi saavuttaa vahvan kilpailuedun taloudellisen säästön lisäksi.

Darekon Oy

”Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin.”

Jari Aspegren, laatupäällikkö, Darekon Oy Lue koko menestystarina >

"Katsoimme tarpeelliseksi selkeyttää energianhallinta-
prosessejamme."

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Par­ma Oy Lue koko menestystarina >

Buugi liikuntakeskus

"Panostus energiatehokkuuteen tuottaa meille säästöä vuositasolla yli 30 000 euroa"

Mikko Ahonen, osakas ja hallituksen jäsen, Buugi Lue koko menestystarina >

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat