Järjestelmä

Automaattiset hälytykset

Nopeaa reagointia mittauksissa tapahtuviin kulutusmuutoksiin

Sähköpostitse toimitettava hälytysviesti kertoo numeerisesti ja graafisesti tarkat tiedot hälytyksen ajankohdasta ja muutoksen suuruudesta. EnerKey luo hälytykset ja asettaa hälytysrajat, jonka jälkeen voit ylläpitää niiden asetuksia EnerKeyn kautta. Hälytyspalvelun voi asettaa pää- ja alamittauksille sekä tunti- että kuukausitasolla.

  • Numeeriset ja graafiset tiedot

  • Tarkat tiedot kulutusmuutoksista

  • Hälytykset ja hälytysrajat

Hälytyspalvelu energiaraportoinnin tueksi?

Ota yhteyttä

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA

”Palvelun pitää toimia moitteettomasti ja nopeasti sekä poistaa nykysysteemiimme liittyneet epäkohdat”

Kari Hiltunen, toimitusjohtaja, Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA Lue koko menestystarina >

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat