EG EnerKey SaaS

Markkinoiden kattavin vastuullisuusraportoinnin
ja energianhallinnan SaaS-palvelu

Resurssidatasta todennettuihin vaikutuksiin

EG EnerKey SaaS on markkinoiden johtava, pilvipohjainen vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palvelu. Ominaisuudet on suunniteltu asiakkaidemme tarpeiden mukaan parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään liiketoiminnan hiilijalanjälkeä.

EG EnerKey auttaa organisaatiotasi tunnistamaan päästöt ja energiansäästöpotentiaalit automaattisesti tekoälyn ja koneoppimisen avulla. Kaikki resurssi- ja kulutustiedot, raportit ja analyysit, joita tarvitset seurantaan ja hallintaan, löytyvät yhdestä paikasta, mikä antaa sinulle mahdollisuuden tehdä näkyviä oikealla datalla todennettuja vastuullisuustoimenpiteitä.

EG EnerKeyn tuottamat kulutustiedot, kattava suunnittelu ja energiatehokkuustoimenpiteet mahdollistavat pitkällä aikavälillä jopa 30% kustannussäästöt pienentämällä energiankulutusta. EnerKeyn avulla voit myös seurata aikaisempien energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksia.

Energiajohtamisen työkalut, CO2-päästöjen raportointi, automaattiset kulutushälytykset ja kustannusraportit ovat kaikki saatavilla EG EnerKey SaaSin kautta.

EG EnerKey SaaS

EG EnerKey SaaS on täysin pilvipohjainen ratkaisu vastuullisuusraportointiin ja energianhallintaan. Hallitse yli 90 erilaista suuretta, kuten energiankulutuksia, tuotantohyödykkeitä, liikennepolttoaineita, sisäilman laatua, jätteitä ja päästöjä.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey SaaS tarjoaa:

EG EnerKeyn älykkyysominaisuus EG Ines osaa automaattisesti analysoida kulutus- ja säätietoja. EG Ines ilmoittaa käyttäjälle selkokielellä kiinteistöt, joiden energiankäyttö on poikkeavaa ja laskee säästöpotentiaalit niin kulutuksissa, kustannuksissa kuin päästöissäkin. Tekoälyn tuottamat ehdotukset voi siirtää suoraan Energiajohtamisen työkaluun toimenpiteiksi. EG Ines vapauttaa energia-asiantuntijoiden aikaa ongelmien korjaamiseen niiden paikallistamisen sijasta.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey tukee yli 90 energiamuotoa ja käyttöhyödykettä kulutusten hallintaan. Järjestelmämme sisältää jo valmiiksi kulutusindikaattoreita, sekä selkeän ja muokattavan kulutusnäkymän. Käytettävissäsi EG EnerKeyssä on laaja valikoima datalähteitä. Mittausdatan keruu ja valvonta ovat molemmat osa palvelua. EG EnerKey on erinomainen tuki myös energiatehokkuussopimusten raportointia varten.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey tarjoaa energiatehokkuustyön johtamiseen markkinoiden parhaat työkalut. Sen avulla voidaan seurata tehtyjä toimenpiteitä, ylläpitää tietoja energiansäästöpotentiaalista ja johtaa toimenpiteiden priorisointia ja päätöksentekoa. Palvelun avulla voit myös tarkastella toteutettujen toimenpiteiden todellista vaikuttavuutta ja se tuottaa havainnollistavaa sekä kokonaisvaltaista johdon raportointia.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey havaitsee kulutuspoikkeamat mahdollistaen ongelmien nopean ja tehokkaan korjaamisen. Kulutushälytykset saat automaattisesti sähköpostiisi, ja näin vuodot tai poikkeamat eivät jää huomaamatta. Toteutuneet hälytykset esitetään EG EnerKeyssä kulutustiedon yläpuolella, työpöydällä ja myös energiajohtamistyökalussa. Tarjoamme monipuoliset hälytysten hallinnan työkalut sekä Helpdeskin tuen käyttöösi.

Tietokone joka näyttää tulokset

Kulutuksessa tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja käsittely on energianhallinnan peruskivi. EnerKey tarjoaa tehokkaat ja havainnolliset työkalut poikkeamien hallintaan. Kulutuskommentit näkyvät työpöydällä, kohderaporteissa, analyyseissa ja Energiajohtamisen osiossa. Automaattiset hälytykset ja EnerKeyssä olevat analysointimahdollisuudet tukevat kulutuspoikkeamien nopeaa havaitsemista.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey tarjoaa työkalut kulutustavoitteiden asettamisen ja seurantaan. Tavoitteita voit asettaa budjettiin, energiansäästötavoitteisiin ja uusien kiinteistöjen simuloituihin kulutuksiin pohjautuen. Lisäksi EnerKey laskee ja visualisoi automaattisesti toimenpiteiden hallintaan kootuista säästöpotentiaaleista johdetun tavoitetason.

Tietokone joka näyttää tulokset

Ajoneuvokaluston polttoaineiden käytön ja siitä aiheutuvien päästöjen seuranta on osa organisaation vastuullisuutta. Raportointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla, koko yrityksen tasolla, kohteittain tai muodostaa jopa ajoneuvokohtaisia mittareita. EG EnerKey tukee kaikkia liikennekäytössä olevia energiamuotoja. Polttoaineiden käytön rinnalla voidaan seurata myös ajettuja kilometrimääriä.

Tietokone joka näyttää tulokset

Voit tallentaa energianhallintaan liittyvät dokumentit EnerKeyhin. Dokumentteja voi jaotella organisaatio, kiinteistö ja mittaritasolla. Tyypillisiä tallennettavia dokumentteja ovat energiaselvitykset, energianhallinnan käsikirjat ja säännöllisesti tuotettavat kuukausi-, kvartaali- tai vuosiraportit. EG EnerKey myös julkaisee yleisissä asiakirjoissa energianhallintaa tukevia oppaita ja muuta tukimateriaalia.

Tietokone joka näyttää tulokset

Kustannustiedot ovat nähtävissä EG EnerKeyssä kulutustiedon rinnalla. Tämä antaa kattavan yleiskuvan kustannusten ja kulutuksen välisestä vuorovaikutuksesta. Käytettävissä on myös budjetointityökalu, joka mahdollistaa ennustamisen toteutuneiden kulutus- ja kustannustietojen pohjalta. EG EnerKey tuo näkyviin energiatehokkuustoimenpiteiden todelliset kustannusvaikutukset. Parhain ja tarkoin ennakointi perustuu asiakkaan sähköisiin energialaskuihin.

Tietokone joka näyttää tulokset

1000+ asiakastamme luottaa meihin

Esimerkkejä yli tuhannesta yrityksestä, jotka luottavat EG EnerKeyn palveluihin

EG EnerKeyn avulla päästöjen raportointi tapahtuu tauotta. Energiankäytön päästöt raportoidaan kulutustietojen rinnalla läpi palvelun. Eri tuotteiden ja mittausten päästökertoimet ovat helposti aseteltavissa ja päästökertoimien hallinta on saatavissa myös palveluna. Omaamme tuen sekä Location base että Market base päästöille.

Tietokone joka näyttää tulokset

Hyvä sisäilma on vastuullisen energianhallinnan lopputuote. EnerKey osaa raportoida kulutustietojen rinnalla sisäilman laatuindeksiä ja olosuhdesuureita. Sisäilmatiedon avulla voidaan varmistaa ettei energiatehokkuuden kehittämistä tehdä olosuhteiden kustannuksella. Sisäilman raportoinnissa EnerKeyn kumppaneina toimivat IISY ja Talotohtori.

Tietokone joka näyttää tulokset

EnerKeyllä on sertifikaatti ISO50001 ja ISO14001 standardien mukaisten energianhallinnan vaatimusten täyttämisestä. EnerKey on suunniteltu ja tehty tukemaan järjestelmällistä energianhallintaprosessia ja kattaa kaikki energianhallinnan keskeiset osa-alueet. Monissa tapauksissa energianhallintajärjestelmän käyttöönotto onkin paras tapa täyttää energiatehokkuuslain vaatimukset.

Tietokone joka näyttää tulokset

EnerKey tukee yleisiä jätejakeita, kuten metallia, lasia, biojätettä, muovia, sekajätettä ja paperijätettä. Kokonaisjätemäärälle ja kierrätysjätteelle on saatavilla myös summaenergialajit. EnerKeystä löytyy kattavat massatyökalut, joiden avulla on mahdollista tuoda kuukausitasoisesti jätetietoa haluamallaan tavalla. Rakennamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan myös saumattomia integraatioita jätteenhuolintayritysten järjestelmiin.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey pystyy käyttämään mittaustiedon lähteenä monia vaihtoehtoja – Erilaisia lähteitä ja rajapintoja on yli 80 kpl. Mittaustiedon hallinta ja datan valvonta on osa EG EnerKeyn palvelua. Kattava ja ajantasainen lista yhteensopivista mittaustiedon lähteistä ja rajapinnoista on saatavissa EnerKeyn ServiceDeskistä.

Tietokone joka näyttää tulokset

Alamittausten avulla saat kätevän näkymän miten kulutus jakautuu eri käyttötarkoituksiin. Ominaisuutta voit hyödyntää esimerkiksi kustannusten jaottelussa. Käyttölajit toiminnon avulla saat kiinteistön alamittauksista kaiken hyödyn irti. Hyödyntämällä ominaisuutta voit yhdenmukaisesti raportoida ja vertailla kiinteistöjen energiankäytön jakautumista. Säästömahdollisuudet ja parannuskohteet ovat myös näin ollen helpommin havaittavissa.

Tietokone joka näyttää tulokset

Energiapäällikkö -palvelu on EG EnerKeyn järjestelmää käyttäville organisaatioille tarkoitettu asiantuntijapalvelu. Sen avulla saat energia-asiantuntijan avuksesi kaikkiin energiankäyttöön liittyviin kysymyksiin jatkuvana palveluna haluamallasi palvelulaajuudella.

Tietokone joka näyttää tulokset

EG EnerKey API on ohjelmointirajapinta, jonka kautta palvelussa olevaa dataa on haettavissa muiden järjestelmien käyttöön. Sitä voidaan hyödyntää esim. kulutustietojen tuontiin asiakkaan omaan BI-raportointiin tai infonäyttöjärjestelmään. Asiakas on EG EnerKeyssä olevan datansa omistaja.

Tietokone joka näyttää tulokset

Integroitavuus ja yhteistyö muiden järjestelmien ja toimittajien kanssa on EG EnerKeyn perusarvoja. Integraation tarkoituksena on käyttäjäkokemuksen parantaminen ja olemassa olevan tiedon jakaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Integraatioiden avulla EG EnerKeyn ylivoimaiset energianhallinnan työkalut voidaan liittää saumattomasti osaksi muita ylläpidon tietojärjestelmiä.

Tietokone joka näyttää tulokset

"EnerKeyllä energiakulutusten raportointiin menee vain murto-osa aiemmin kuluneesta työajasta, jolloin kaikki tehtiin Excelillä"

Johanna Mäkelä, Tilakeskuksen energia-asiantuntija

Oulun kaupunki

"Me Helenissä haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaat työkalut."

Jyrki Eurén, yritysmyynnin päällikkö

Helen Oy

Onnistuminen tarkoittaa sitä, että olet tehnyt parhaasi yhteisen ympäristömme eteen.

 

Voisimmeko tehdä vielä jotain enemmän?

 

Aloitetaan yhdessä, tänään

Uutiset

EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää

Webinaari

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen päästökompensaatioiden avulla – AFS Energy and EG EnerKey yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

Lue lisää

Webinaari

Uusia säästöjä sähkön kysyntäjouston avulla – EG EnerKey ja Fusebox yhteistyöhön

Lue lisää

Blogi

Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

Lue lisää

Webinaari

EG EnerKey Forum LIVE 2021

Lue lisää

Blogi

EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

Lue lisää

Webinaari

EG Ines vertailuanalyysi

Lue lisää

Uutiset

EnerKey on nyt EG EnerKey

Lue lisää

Blogi

Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

Lue lisää

Blogi

Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

Lue lisää

Uutiset

Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

Lue lisää

Webinaari

Vesitehokkuutta ja vastuullisuutta Smartvattenin ja EnerKeyn yhteistyöllä

Lue lisää

EnerKey SaaS - City of Hyvinkaa

Uutiset

Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

Lue lisää

Blogi

Pilvipalvelulle API on elinehto

Lue lisää