Referenssi

Vuo-Kiin­teis­tö­pal­ve­lut pu­reu­tuu kiin­teis­tö­jen ener­gian käyt­töön Ener­Keyn avul­la

”Palvelun pitää toimia moitteettomasti ja nopeasti sekä poistaa nykysysteemiimme liittyneet epäkohdat”

Helsinkiläinen Vuo-Kiinteistöpalvelut haluaa auttaa asiakaskiinteistöjään energiatehokkuuden parantamisessa. Apukeinoksi tähän valikoitui EnerKey-raportointipalvelu.

Monipuolisia isännöintipalveluja tarjoava Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy hoitaa Helsingin itäisissä kaupunginosissa ja kantakaupungissa noin 150 taloyhtiötä. Asuntoja niissä on yhteensä 8 000.

Vuo-Kiinteistöpalvelujen toimitusjohtaja Kari Hiltunen kertoi EnerKeyn päätyneen ratkaisuksi paitsi heille sopivien ominaisuuksiensa vuoksi myös siksi, että yhtiössä työskentelevällä isännöintipalvelun esimiehellä, Jarmo Mäkisellä oli järjestelmästä myönteistä kokemusta aikaisemmasta työpaikastaan.

Hiltunen odottaa nettipohjaisen EnerKey-palvelun helpottavan mittaustiedon keruuta ja raportointia sekä nopeuttavan mahdollisiin ongelmiin puuttumista.

”Meillä ei ennestään ollut yhteistä järjestelmää mittaustiedon keruuseen. Tiedot kerättiin manuaalisesti, jolloin niihin saattoi pujahtaa epätarkkuuksia ja syöttövirheitä. EnerKey sopii myös muutaman vuoden ylläpitämäämme EcoStart-ohjelmaan.”

EnerKey visualisoi kulutuksen kehittymistä

Hiltunen pitää hyvänä ratkaisuna mahdollisuutta automaattisiin hälytyksiin tilanteissa, jotka he itse ovat määritelleet poikkeamiksi. EnerKey lähettää sähköpostitse hälytysviestin, joka kertoo numeerisesti ja graafisesti tiedot hälytyksen ajankohdasta ja muutoksesta kiinteistön veden tai muun energian kulutuksessa.

EnerKeyn myyntijohtaja Roope Varkka antaa yhden esimerkin EnerKey-seurannasta kiinteistön energian käytössä.

”Jotkut taloyhtiöt tarjoavat asukkailleen ’lenkkisaunaa’. EnerKey analysoi sähkönkulutusta ja luo trendiraportin saunan sähkönkäytöstä ja kulutusmuutoksista kuukauden ajalta. Jos vaikuttaa siltä, että kiukaan lämpö menee harakoille, voidaan saunavuoron ajankohtaa ja kestoa muuttaa järkevämmäksi.

Talot eivät ole veljiä keskenään

Hiltunen arvelee raportointipalvelun rakentamisessa haasteellisimmaksi sen, että asiakastaloyhtiöt eroavat paljon toisistaan. Vanhan Vuosaaren talot rakennettiin 1960-1970 -luvulla, kun taas Aurinkolahden talot ovat uudehkoja, lähinnä 2000-luvun rakennuksia.  Kaikissa taloyhtiöissä on kuitenkin etäluettavat sähkö- ja lämpömittarit. Vedelle vastaavanlaisia mittareita asennetaan EnerKey-liittymisen yhteydessä.

Varkka kertoo, että siirtotiedon sisältö määritellään tarkasti ja tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Muokattavia parametrejä ovat esimerkiksi energiamittarit, mittaushistorian pituus sekä aikaväli, jolle uusi siirtotiedosto muodostetaan.

Hiltunen odottaa EnerKeylta kustannushyötyjä ja järjestelmän palveluhinnan pysymistä kohtuullisena.

”Palvelun pitää toimia moitteettomasti ja nopeasti sekä poistaa nykysysteemiimme liittyneet epäkohdat”, Hiltunen heittää yhteistyöhaasteeksi EnerKeylle.

EnerKey seuraa tunti tunnilta kiinteistöjen energian käyttöä ja siirtää sovitut tiedostot kulutus- ja kustannusraportointiin. Myös kuukausi- tai vuosiraportit ovat saatavilla.

Varkka muistuttaa, että apuna omien kiinteistöjen vertailussa muihin vastaaviin kiinteistöihin, asiakas voi käyttää myös EnerKeyn tietokannassa olevaa dataa, jota on kerätty sadoilta asiakkailta yli kuudentoista vuoden ajalta.

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA on pääkaupunkiseudulla toimiva 50-vuotias, osaava kiinteistöpalveluja tuottava yritys. Palveluvalikoimaan kuuluu isännöinti, kiinteistönhoito, puhtauspalvelut sekä viherpalvelut. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kiinteistöihin liittyviä, kattavia palvelukokonaisuuksia sekä yksittäisiä palveluja asiakastarpeiden mukaisesti. Se hoitaa Helsingin itäisissä kaupunginosissa sekä kantakaupungissa noin 150 taloyhtiötä. Asuntoja niissä on 8000.

Lue lisää menestystarinoita

Referenssi

Oulun kaupunki

Referenssi

Helen Oy

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat