Referenssi

KOAS

KOAS saavutti viime vuoden aikana 500 000 euron laskennallisen säästön energiakuluissaan.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS saavutti viime vuoden aikana 500 000 euron laskennallisen säästön energiakuluissaan. Taustalla on pitkäjänteisesti tehty työ energiahallinnan eteen.

– Energiansäästö on kokonaisuus, jonka suhteen pyrimme tekemään koko ajan parannuksia. Kyse voi olla pienistäkin jutuista, mutta se on jatkuvaa. Kaiken taustalla on mittaaminen. On vaikea säästää, jos ei tiedetä missä mennään, korostaa KOASin kiinteistöinsinööri Satu Varstala.

KOAS ja EnerKey aloittivat yhteistyön vuonna 2005, kun Koasin kiinteistöt liitettiin EnerKeyn kulutusraportointipalveluun. Nyt KOASin jokaisen 70 kiinteistön energiankulutusta mitataan jatkuvasti EnerKey-järjestelmän avulla. Tämä mahdollistaa kokonaisuuden hallinnoinnin sekä tarjoaa kattavat raportit kulutuksesta.

– KOAS voi nyt seurata kiinteistöjensä käyttökustannuksia yhdestä paikkaa keskitetysti. He saavat tuntimittausdataa sähkön, lämmön ja veden osalta. Tämä tukee asiakasta heidän säästöpäämäärissään ja tavoitteissaan, sanoo asiakasvastaava Anna-Mari Pirttinen EnerKeyltä.

Vain mittaamalla tietää

EnerKey-portaali ja KOASin kiinteistövalvomo muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla on päästy hyviin tuloksiin. Kiinteistövalvomo seuraa portaalin kautta energiankulutusta osa-alueittain ja tekee tiedon pohjalta tarvittavia säätöjä.

– Seuranta on energiansäästössä avainasemassa. Kun tiedämme, mitä kohteissa tapahtuu, on energiansäästö mahdollista, jatkaa Varstala.

– Näemme toimenpiteiden vaikutukset reaaliaikaisesti ja tunnistamme mahdolliset energiasyöpöt heti, sillä energiankulutuksen nouseminen yhdessä paikassa aiheuttaa hälytyksen. Olemme saaneet hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä. Yhteistyö EnerKeyn kanssa on sujunut hyvin. Apua on saanut aina, kun sitä on tarvinnut, sanoo Varstala.

Saadut hyvät tulokset energiakuluissa ovat monen tekijän summa. Kulutusraportoinnin lisäksi Koas tekee itse kiinteistöissään jatkuvia parannuksia ja säästötoimenpiteitä.

– Olemme tehneet teknisiä toimenpiteitä ja pyrkineet säästämään energiaa yhdessä asukkaiden kanssa, kertoo Varstala. – Teknisellä puolella on muun muassa uusittu kalustoa, säädetty vedenpaineita ja puututtu vuotoihin ajoissa. Asukkaille taas on järjestetty energiansäästökilpailuja, tiedotettu, ohjeistettu ja kerrottu energian säästämisen ekologisista vaikutuksista.

KOAS on yleishyödyllinen säätiö, joka rakentaa, ylläpitää ja vuokraa opiskelijoille asuntoja Jyväskylässä. KOASin 70 asuintalossa asuu yhteensä noin 4 165 opiskelijaa.

Lue lisää menestystarinoita

Referenssi

Oulun kaupunki

Referenssi

Helen Oy

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat