Referenssi

Osuuskauppa Arina

Energiakustannusten kokonaisuuden hallinnan mahdollistaminen oli pääsyy, miksi aloitimme yhteistyön EnerKeyn kanssa.”

Osuuskauppa Arina toimii tavoitteellisesti toimintamallejaan kehittäen, huomioiden myös vastuullisuuden ja ympäristöseikat. Arinan tavoitteet sekä EnerKeyn missio (Sustainability and Savings) konkretisoituvat Arinalle tuotettavissa laskunhallintapalveluissa, joissa on kyse työajan ja resurssien tehokkaasta käytöstä.  

Osuuskauppa Arina liittyi S-ryhmän etujoukoissa mukaan EnerKeyn palveluihin vuonna 2016, muun ryhmän seuratessa kaksi vuotta myöhemmin. Arinalla on käytössään energianhallinnan kokonaisuus: Energiaraportoinnin ja energiajohtamisen työkalujen lisäksi energialaskujen hallinta, kustannusten raportointi sekä vuokralaislaskutus  

Energialaskujen käsittely ja vuokralaislaskutus oli luonnollista keskittää EnerKeylle, jonka ytimessä on energiatiedon hallinta ja jatkojalostus. Energiatiedon päälle rakentuvat valmiit, automaattiset prosessit ovat paitsi yhtenäistäneet energialaskuihin liittyvää toimintamallia, luoneet merkittävää tehokkuutta sisäiseen tekemiseemme. Energialaskujen käsittely ja vuokralaislaskutus tapahtuu sujuvasti ja sovitussa aikataulussa – ja mikä tärkeintä: me voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme, kiinteistöpäällikkö Asko Lehto kertoo. 

 

Yhteistyön kuvaus 

”Energialaskujen hallintapalvelun avulla olemme tehostaneet omaa tekemistämme ja vähentäneet manuaalista työtä: EnerKey käsittelee energialaskut kirjanpitolain edellytysten mukaisesti ja mitattua kulutustietoa hyödyntäen, sekä lisää aineistoon tiliöintiä ohjaavan tiliöintiavaimen. Näin saamme reskontraamme maksettavaksi valmiiksi asiatarkastetun energialaskun.” 

Energiayhtiöiden verkkolaskuaineisto voi olla erilainen riippuen toimittajan laskutusjärjestelmästä ja verkkolaskuoperaattorista. EnerKeyn energialaskujen hallinta yhtenäistää ko. aineiston toimittajasta riippumatta, jolloin myös paperilaskut tulevat Arinalle määrämuotoisena verkkolaskuna. Näin laskujen käsittelyn prosessi on tehokas, ja lopputuloksena laskut päätyvät maksatukseen oikea-aikaisesti. 

Palvelun sivutuotteena voidaan havaita myös epäkohtia laskuilla sekä optimoida energiakustannuksia ja -tariffeja. ”Vastuu laskujen oikeellisuudesta on EnerKeyllä. EnerKeyn asiantuntijat hoitavat myös mahdollisten virhetilanteiden selvityksen puolestamme. Palvelun avulla on saatu kiinni mm. virheellisiä veden tasauslaskuja.” 

Mitatun kulutustiedon ja energialaskuilta saadun hintatiedon päälle kytkeytyy myös EnerKeyn tuottama sähkön ja veden vuokralaislaskutuspalvelu, jonka tuloksena Arina saa valmiin laskutusaineiston, joka voidaan sellaisenaan siirtää SAP:iin laskujen laadintaa varten 

”Olemme halunneet viedä energiakustannusten hallinnan entistä tarkemmalle tasolle. Koska laskut kiertävät EnerKeyn kautta, pystymme siten hyödyntämään myös EnerKeyn kustannusraportointia, sekä budjetointityökalua, joiden avulla pystymme tarkastelemaan myös budjettitavoitteiden toteutumista.”  

Energiakustannusten kokonaisuuden hallinnan mahdollistaminen oli pääsyy, miksi aloitimme yhteistyön EnerKeyn kanssa. Voimme luottaa, että palvelu hoituu EnerKeyllä tehokkaasti ja ammattitaidolla”, toteaa Asko Lehto. 

 

Haluatko
lisätietoja?

Ota yhteyttä: Anna-Mari Pirttinen Key Account Manager p. +358 40 838 1385

Lue lisää menestystarinoita

Referenssi

Oulun kaupunki

Referenssi

Helen Oy

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat