Referenssi

KEVA

”EnerKeysta saatava informaatio on avainasemassa Kevan energiatehokkuuden seurannassa.”

Keva on sitoutunut ympäristöstrategiassaan vastuullisuuteen ja energiatehokkaiden ratkaisujen edistämiseen. Strategian tavoitteita ovat muun muassa energian kokonaiskulutuksen vähentäminen ja vihreän sähkön osuuden lisääminen. Keva on hyvässä vauhdissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa kiitos yhteistyön EnerKeyn ja Caverionin kanssa.

Kokonaisvaltainen energiatehokkuuden hallinta ja tiedolla johtaminen ovat nykyään välttämättömyyksiä, kun halutaan onnistuneesti saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet ja todentaa investointien kannattavuus. Päätösten tulee pohjautua yksityiskohtaiseen informaatioon, sillä arvailu
ja mututuntuma eivät johda kestävään lopputulokseen. EnerKey ja Caverion ovat energiatehokkuuspalvelujen johtavia toimijoita kiinteistöjen ja teollisuuden alalla.

Vuonna 2017 solmitun kumppanuussopimuksen ansiosta EnerKey ja Caverion tarjoavat yhdessä alan kattavimman energiatehokkuuspalveluiden ja -tuotteiden portfolion. Kumppanuuden keskeisimpänä hyötynä on asiakkaiden saama lisäarvo EnerKey-energiajohtamisjärjestelmän
yhdistämisestä Caverionin tarjoamiin palveluihin.  Jatkuva energiakulutusten seuranta nopeuttaa reagointia ja ohjaa toimintaa
Caverionin yhteistyö Kevan kanssa alkoi vuonna 2016 Kevan kiinteistökohteiden kartoituksella. Jo neljän kuukauden sisällä kohteiden kartoitukset, kohderaportit sekä niihin pohjautuvat toimenpide-ehdotukset esiteltiin Kevalle. Ehdotusten pohjalta Kevan kiinteistöjä liitettiin etäseurannan piiriin Caverionin Valvomo-palveluun.

EnerKey-energiajohtamisjärjestelmän pitkäaikainen käyttö taas mahdollistaa Kevan kiinteistöjen energiankulutustietojen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. EnerKeyn kulutusraportoinnissa seurataan kiinteistöjen energiakulutuksia säännöllisesti, verraten samalla energiankulutusta aikaisempaan tasoon. Kulutuspoikkeamia havaittaessa selvitetään välittömästi niiden alkuperä ja pysytään puuttumaan mahdollisiin tehottomuuksiin viipymättä. Ilman luotettavaa raportointijärjestelmää poikkeamiin tarttuminen, kiinteistöjen energiakulutusten vertailu ja analysointi sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekeminen oikea-aikaisesti eivät olisi mahdollisia.

EnerKeysta saatava informaatio on avainasemassa Kevan energiatehokkuuden seurannassa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan EnerKey-kulutusraportoinnin ja keskeisten tunnuslukujen avulla. EnerKey tuo läpinäkyvyyttä tuottamansa informaation avulla ja se mahdollistaa myös
oppimisen erilaisten investointien toteutumien vertailun avulla. Parhaita käytäntöjä voidaan näin hyödyntää asianmukaisesti kaikissa kiinteistökohteissa. Tämä parantaa energiatehokkuutta entisestään.

Kevalle energiatehokas toiminta sekä vastuullisuus ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan ovat tärkeitä tavoitteita. Nämä arvot ovat keskiössä myös EnerKeyn ja Caverionin toiminnassa mahdollistaen onnistuneen kumppanuuden sekä tuloksekkaan yhteistyön Kevan kanssa. EnerKeyn tuottama informaatio ja Caverion asiantuntemus tuottavat todennettavia tuloksia tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä.

Lue lisää menestystarinoita

Referenssi

Oulun kaupunki

Referenssi

Helen Oy

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tutustu muihin materiaaleihin:

Ohjevideot Blogi Oppaat